Sestrinstvo

Sestrinstvo
Starts from:October 29, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege – 240 ECTS

c/ Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

  • Master zdravstvene njege – 300 ECTS
  • Master zdravstvene njege – 300 ECTS (… u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)


DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA