Laboratorijsko-medicinski inženjering

Laboratorijsko-medicinski inženjering
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer – 240 ECTS
DEKAN FAKULTETA ZDRVASTVENIH NAUKA
  • Ljiljana Stojanović Bjelić

    (Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

    Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac...