STUDIJSKI PROGRAMI - STUDIJ PRVOG CIKLUSA

Opšte-pravni studijski program

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani pravnik - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani pravnik - 240…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From November 9, 2020

Poslovno pravo

AKADEMSKA ZVANJA a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS Diplomirani pravnik…
  • Duration 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
  • Starts From July 16, 2024

Opšte-pravni studijski program

AKADEMSKA ZVANJA Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master prava - 300 ECTS Master…
  • Duration 2 semestra (1 godina) / 4 semestra (2 godine)
  • Starts From November 9, 2020