Opšte-pravni studijski program

Opšte-pravni studijski program
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Master prava – 300 ECTS
  • Master prava – 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)


DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
  • Ljubinko Mitrović

    (Dekan Fakulteta pravnih nauka)

    Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka, u zvanju redovnog profesora na katedri krivičnog i krivičnog procesnog prava, odnosno naučnog saradnika (Institut za uporedno pravo iz Beograda). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, mag...