Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Starts from:October 16, 2023
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani profesor prevodilac ruskog jezika – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti – 240 ECTS (diplomirani filolog – prevodilac)


DEKAN FAKULTETA FILOLOŠKIH NAUKA
  • Katarina Držajić Laketić

    (Dekan Fakulteta filoloških nauka)

    Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti k...