Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika

Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani profesor prevodilac ruskog jezika – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti – 240 ECTS (diplomirani filolog – prevodilac)


DEKAN FAKULTETA FILOLOŠKIH NAUKA
  • Larisa Čović

    (Dekan Fakulteta filoloških nauka)

    Rođena je 10.09.1953. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Samarkandu (SSSR), Ruski jezik i književnost, a postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lenjingradu (Sankt-Peterburg). Na Filozofskom...

Jezici