Poslovno pravo

Poslovno pravo
Starts from:July 16, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 240 ECTS
DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
  • Ljubinko Mitrović

    (Dekan Fakulteta pravnih nauka)

    Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka, u zvanju redovnog profesora na katedri krivičnog i krivičnog procesnog prava, odnosno naučnog saradnika (Institut za uporedno pravo iz Beograda). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, mag...