Poslovno pravo

Poslovno pravo
Starts from:June 2, 2021
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)












DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
  • Vladimir Đurić

    (Dekan Fakulteta pravnih nauka)

    Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa...