Poslovno pravo

Poslovno pravo
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

Poslovno pravo :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)


DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
  • Vladimir Čolović

    (Dekan fakulteta pravnih nauka)

    Rođen 1966. godine u Beogradu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2000 - 2007.g. radio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na Institutu za uporedno pravo u Beogradu radi od 2009.go...