Fakultet pravnih nauka

"Pravo je univerzalno"

NAUČNE OBLASTI I MATIČNOST

Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima: teorijsko-pravnim, opšte-pravnim, istorijsko-pravnim, ustavnim i političko-pravnim, građansko-pravnim, privrednim, finansijsko-pravnim (javne i poslovne finansije), porodično-pravim, radno-pravnim, upravno-pravnim, pravosudnim i krivično-pravnim, forenzičko-kriminalističkim, međunarodno-pravnim (javnim i privatnim), evropsko-pravnim (komunitarnim), američko-pravnim (precedentnim), poslovno-pravnim (pozitivnim i međunarodnim), kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.

STUDIJSKI PROGRAMI - OSNOVNE STUDIJE
OPŠTE-PRAVNI STUDIJSKI PROGRAM

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani pravnik - 180 ECTS
► Diplomirani pravnik - 240 ECTS

Oblast:
Opšte pravo

Opis:
Osnivanje kompetentne institucije pravnih nauka bazirane na nastavnim planovima i programima savremenih studija prava, promociji pravne države, ljudskih prava, međunarodnih pravnih normi, pravnih osnova savremene tržišne privrede, preduzetničkog i upravnog menadžmenta...

PROČITAJ VIŠE...
POSLOVNO PRAVO

Trajanje studija:
► Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)
► Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)

Akademska zvanja:
► Diplomirani pravnik poslovnog prava- 180 ECTS
► Diplomirani pravnik poslovnog prava - 240 ECTS

Oblast:
Poslovno pravo

Opis:
Ciljevi studijskog programa Poslovnog prava korespondiraju u velikoj mjeri sa ciljevima studijskog programa Opšteg prava. Studenti Poslovnog prava preuzimaju osnovne kompetencije pravnih studija iz ključnih istorijskih, teorijskih, građansko-ravnih i krivično-pravnih oblasti...

PROČITAJ VIŠE...

ŠKOLARINA

KM 2980 / 5 ili 10 rata

  POPUSTI

 • 20% popusta za brucoše
 • ✓ 10% za studente sa odličnim uspjehom u srednoj školi - 298 KM
 • ✓ 5% za studente koji uplate cjelokupnu cijenu školarine - 149 KM
 • ✓ 5% za studente čiji članovi uže porodice već studiraju na ovom univerzitetu - 149 KM

  POGODNOSTI

 • ✓ 10000 sati snimljenih predavanja u LMS sistemu učenja na daljinu
 • ✓ Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud mejl i ostali servisi
 • ✓ e-Konsultacije u sistemu MS Teams
 • ✓ e-Biblioteka sa pristupom sadržajima elektronskih udžbenika
 • ✓ Resursi u okviru univerzitetskog Centra za vođenje karijere studenata
 • ✓ Multidisciplinarni studij sa širokom ponudom izbornih predmeta
 • ✓ Kvalitetna praksa u najboljim kompanijama
 • ✓ Diploma Panevropskog univerziteta je uspješno pozicionirana na domaćem, ali i na tržištu rada u regionu i inostranstvu
Kontaktiraj nas

NOVOSTI