NAŠ STUDENT NA RAZMJENI NA VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI U LJUBLJANI

Student Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta „Apeiron“ Žarko Bajić tokom marta ove godine otišao je razmjenu studenata na Visoku poslovnu školu B2 u Ljubljanu, sa kojima “Apeiron” ima potpisan sporazum o saradnji u okviru ERASMUS + projekta. Žarko će u Ljubljani boraviti jedan semestar i ima mogućnost da tamo polaže ispite koje će mu po povratku njegov matični Univerzitet priznati. Svi ispiti polažu se na engleskom jeziku.

Delegacija Univerziteta “Apeiron” je u avgustu 2021. godine boravila u Ljubljani na Visokoj poslovnoj školi i tada se razgovaralo o pripremama budućih zajedničkih ERASMUS+ aktivnosti koji podrazumijevaju dolazak studenata, akademskog i neakademskog osoblja iz Ljubljane u Banja Luku, odlazak naših studenata i akademskog osoblja u Ljubljanu, saradnji na polju naučnoistraživačkog rada, učešće na konferencijama.

11. mart 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću