Međunarodna naučno-stručna konferencija “ USKLAĐIVANJE DOMAĆEG PRAVA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE”- pozivno pismo

2


Međunarodna naučno-stručna konferencija “ USKLAĐIVANJE DOMAĆEG PRAVA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE”
POZIVNO PISMO

Uputstva za autore

Related Blogs