INOVACIONI CENTAR PANEVROPSKOG UNIVERZITETA


Panevropski univerzitet je u decembru mjesecu 2023. godine osnovao Inovacioni centar. Inovacioni centar djeluje u sastavu Biznis inkubacionog centra Panevropskog univerziteta kao zasebna organizaciona jedinica, pod imenom Inovacioni centar „APEIRON“ Banja Luka. Za prvog rukovodioca inovacionog centra imenovan je prof. dr Negovan Stamenković.

Osnovna vizija Inovacionog centra je da postane ključna platforma za poticanje i podršku inovativnim pojedincima, studentima Panevropskog univerziteta koji žele da realizuju svoje inovacije na efikasan i efektivan način na matičnoj ustanovi na kojoj studiraju i da podstakne studente na aktivno učešće u naučnoistraživačkom radu, kao i u preduzimanju aktivnije uloge u istraživačkom, naučnoistraživačkom i nastavno-obrazovnom procesu. Kroz aktivnosti u ovom centru, studenti se podstiču na izradu stručnih radova i inovacija, koji se dalje uz materijalno-tehničku, stručnu i finansijsku podršku Univerziteta predstavljaju na konferencijama i sajmovima u Bosni i Hercegovini i šire.

Studenti Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ Daniel Menićanin, Jelena Radanović, Nikola Račić i Zoran Glamočak osvojili su specijalnu nagradu „Dr Branislava Peruničić“ za najbolje ocijenjen studentski rad na Sarajevo Innovations Festival, 28. oktobra 2023. godine

U okviru invoacionog centra realizuje se veliki broj stručnih neformalnih edukacija iz specifičnih oblasti koje su izuzetno atraktivne i prepoznate na tržištu rada, a studenti po završetku tih obuka stiču odgovarajuće sertifikate. Edukatori su u pravilu zaposleni profesori Panevropskog univerziteta.

Studentska sekcija


Inicijativom studenata Fakulteta informacionih tehnologija Panevropski univerzitet je u decembru mjesecu 2023. godine osnovao studentsku sekciju Inovacionog centra u okviru koga su pokrenute sekcije programiranja, robotike, IoT-a i mikroelektronike.

Prijedlog studenata je bio da se osnuje studentska sekcija, gdje će se naučiti logika programiranja koja će se kasnije implementirati u različitim programskim jezicima u svrhu realizacije konkretnih projekata. Kroz djelovanje studentske sekcije Inovacionog centra Panevropskog univerziteta studentima je omogućeno da direktno uče i od svojih starijih kolega. Ovaj model rada podstiče interaktivnost i međusobnu podršku između studenata, stvarajući dinamično okruženje za usvajanje novih znanja.

U ovoj sekciji studenti uče:

Studenti na Sarajevo Innovations Festival, 28. oktobra 2023. godine


Daniel Menićanin i njegov tim studenata za svoj projekat nagrađeni su zlatnim medaljama i trofejem i na sedmoj naučno-stručnoj konferenciji o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovacija, inovativnosti i informacionih tehnologija i drugom Sajamu inovacija i inovativnosti “INN&TECH”, održanim 23. januara 2024. godine u organizaciji Centra za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT Sarajevo


Rukovodilac studentske sekcije Inovacionog centra je student Daniel Menićanin, uz podršku studenata Jelene Radanović i Nikole Račića. Navedeni studenti su u dosadašnjem radu kreirali i realizovali veliki broj projekata. Ovi studenti svoj rad na inovacijama krunisali su osvajanjem specijalne nagradu „Dr Branislava Peruničić“ na Sarajevo Innovations Festival-u 2023. godine.


Inovacioni centar Panevropskog univerziteta. Studenti na sekciji programiranja, robotike, IoT-a i mikroelektronike

NOVOSTI