„APEIRON“ I AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI RS POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

image6

„Apeiron“ i Akademija nauka i umjetnosti RS potpisali sporazum o saradnjiOpredijeljeni da unaprijede saradnju u naučnom, umjetničkom i stručnom smislu, danas su rektor Panevropskog univerziteta prof. dr Sanel Jakupović i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske prof. dr Rajko Kuzmanović potpisali sporazum o saradnji.


Na sastanku održanom u Akademiji rečeno je da je cilj da se omogući zajedničko naučno i umjetničko djelovanje na izradi značajnih naučnoistraživačkih projekata i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.


Posebna pažnja će se posvetiti usavršavanju i razmjeni kadrova, zajedničkim nastupima u svrhu unapređenja nauke i umjetnosti te iznalaženju boljih zakonskih rješenja za obrazovanje, nauku, umjetnost i kulturu u Republici Srpskoj.


9. mart 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću