Evropska komisija „Apeironu“ dodijelila ERASMUS povelju za visoko obrazovanje – priznanje koje nosi rijedak broj univerziteta u okruženju

ERSAMUS +


Evropska komisija „Apeironu“ dodijelila ERASMUS povelju za visoko obrazovanje – priznanje koje nosi rijedak broj univerziteta u okruženju
Evropska komisija Panevropskom univerzitetu „Apeironu“ krajem juna 2024. godine dodijelila je ERASMUS povelju za visoko obrazovanje:


ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE).


“Ova nagrada je potvrda da je Panevropski univerzitet „Apeiron“ u potpunosti ispunio sva tri kriterijuma koja je zahtijevala EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA), čime je dokazao da je i u ovoj oblasti dostigao najviše standarde kvaliteta te da ispunjava sve uslove za aplikaciju na projekte koje finansira Evropska komisija u okviru bilo kojeg Erasmus programa”, kazala je prof. dr Živana Kljajić, rukovodilac kancelarije za kvalitet i međunarodnu saradnju Univerziteta “Apeiron”.


Univerzitet „Apeiron“ je Evropskoj komisiji podnio zahtjev za dobijanje Erasmus povelje te u izvještaju komisije stoji da je „Apeiron“ ispunio prvi kriterijum tj. obezbijedio statističke podatke o svom prethodnom iskustvu u Erasmus+ programu, omogućavajući time procjenu opšte organizacije aktivnosti u pogledu mobilnosti i ukupne Erasmus+ politike internacionalizacije institucije.


Izjava o Erasmus politici (EPS) je jasna i konzistentna i pokazuje da će Erazmus+ program biti relevantan za strategiju institucionalne internacionalizacije i modernizacije Univerziteta Apeiron.


Dalje, u drugom kriterijumu koji se tiče kvaliteta organizacije i upravljanja, stoji da Univerzitet pokazuje čvrstu posvećenost upravljanju kvalitetom i za administrativne i za akademske strukture. Opis u aplikaciji ubjedljivo pokazuje da su interna struktura upravljanja, proces donošenja odluka i posvećeni ljudski resursi dobro organizovani za pripremu, priznavanje, širenje i evaluaciju predviđenog učešća u programu Erasmus+, posebno za KA1 i projekte saradnje. Identifikovani zadaci takođe uključuju finansijsko upravljanje i podršku dizajniranju i implementaciji projekata saradnje.


Novi ECHE principi inkluzije i nediskriminacije, opisani kroz treći kriterijum, ugrađeni su u unutrašnju organizaciju akademskih aktivnosti i institucije te dokazuje da ima dovoljno razvijene inicijative da uključi potencijalne učesnike sa ograničenim mogućnostima. Isaknuto je da će se princip transparentnosti pravilno primijeniti na informisanje i selekciju studenata usvajanjem internog pravilnika, korišćenjem dobro rasprostranjenog poziva za prijavu zasnovanog na različitim transparentnim kriterijumima selekcije.


U izvještaju stoji i da se ECTS pravilno dodeljuju akademskim aktivnostima u skladu sa Uputstvom za korisnike i nacionalnim zakonodavstvom o akreditaciji, da ima institucionalni pristup održivosti životne sredine zajedno sa praktičnijim mjerama kao što su promocija zelenog putovanja i smanjenje potrošnje energije i otpada. Navedeno je da je dat ubjedljiv opis upravljanja i praćenja međuinstitucionalnih sporazuma za mobilnost studija i nastave.


POVELJA-LINK
27. jun. 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs