APEIRONOV PROREKTOR NA ERASMUS + KONTAKT SEMINARU U TIRANI

Erasmus tirana

U Tirani je 24. i 25. oktobra 2019. održan ERASMUS + kontakt seminar za Zapadni Balkan na kome je učestvovao i profesor Sanel Jakupović, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju Univerziteta „Apeiron“. Seminaru je prisustvovalo oko 200 predstavnika visokoškolskih ustanova iz 34 države programa Erasmus +, kao i iz partnerskih zemalja zapadnog Balkana.

Cilj seminara je bio povećanje broja prijava unutar regije Zapadnog Balkana na sljedećem pozivu za Erasmus + projekte, nudeći konkretne mogućnosti umrežavanja.

Kontakt seminar je obuhvatio sve međunarodne akcije programa Erasmus +, s posebnim naglaskom na međunarodnu kreditnu mobilnost i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju. Kao i prethodnih godina, događaj je sadržavao sesije umrežavanja i niz radionica na kojima se raspravljalo o nizu relevantnih pitanja, kao što su međusobno priznavanje kvalifikacija i perioda studiranja u inostranstvu, obrasci za prijavu Erasmus +, odabir i podrška za polaznike.

Bosnu i Hercegovinu je predstavljalo 20 učesnika iz 19 visokoškolskih ustanova. Naš prorektor, prof. dr Sanel Jakupović prezentovao je studijske programe i potencijale Univerziteta „Apeiron“ i predstavnicima programskih zemalja ponudio zajedničko učešće na predstojećem pozivu za Erasmus + projektne prijedloge.

Na sljedećem linku možete pronaći program seminara i druge relevantne informacije o ERASMUS+ programu:

30 oktobar 2019. – Služba za odnose sa javnošću