DOKTORSKI STUDIJ NA RUSKOM JEZIKU

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske 17. septembra donijelo je rješenje kojim Fakultet filoloških nauka Univerziteta „Apeiron“ počinje sa izvođenjem doktorskih studija trećeg ciklusa. Doktorski studij odobren je na studijskom programu Ruski jezik i književnost, sa studijskim usmjerenjima: Lingvistika i književne studije i Kulturološko-civilizacijski okvir ruskog i književnosti i po završetku studenti će steći zvanje doktora filoloških nauka – 480 ECTS. Panevropski univerzitet „Apeiron“ treći ciklus studija će izvoditi sa svojim partnerima, Ruskim državnim univerzitetom A.I.Hercen i Ruskim Novim univerzitetom.
Konkurs za upis na doktorske studije na Fakultetu filoloških nauka otvoren je do 15. novembra 2019. godine.

01. novembar 2019. godine – Služba za odnose sa javnošću

Blog Attachment