DELEGACIJA KINESKE AKADEMIJE DRUŠTVENIH NAUKA NA APEIRONU

Visoka delegacija Narodne Republike Kine ispred Instituta za svjetsku ekonomiju i politiku Kineske akademije društvenih nauka sa sjedištem u Pekingu boravila je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ 15. avgusta, u okviru radne posjete Bosni i Hercegovini. Cilj posjete bio je sagledavanje mogućnosti za uspostavljanje partnerskih odnosa na polju akademske i naučne saradnje između prestižnih kineskih akademskih i naučnih institucija i Panevropskog univerziteta „Apeiron“.

Kinesku delegaciju činili su najviši predstavnici Instituta za svjetsku ekonomiju i politiku Kineske akademije društvenih nauka – prof. dr Yuan Zhengqing, direktor Instituta MEP, prof. dr Ma Tao, zamjenik direktora, Xu Xiujun- direktor Odsjeka za međunarodnu političku ekonomiju i prof. dr Jia Zhongzheng- istraživač.

„Razgovarali smo o zajedničkim projektima koji bi se mogli uspostaviti između kineskih partnera i „Apeirona“, kao što su akademska razmjena studenata i nastavnika, promocija master i doktorskih studijskih programa Apeiron univerziteta za kineske studente i organizovanje zajedničke naučno-poslovne konferencije na teme značajne za razvoj i provođenje kineske inicijative za zemlje Centralne i Istočne Evrope („17+1“) u okviru projekta: „Jedan pojas, jedan put“, kazao je prof. dr Sanel Jakupović,direktor Naučnoistraživačkog instituta i dekan Fakulteta poslovne ekonomije. Uz dekana Jakupovića, ispred Panevropskog univerziteta, radni sastank je vodila i doc. dr Nataša Marić, projektni koordinator za akademsku saradnju sa kineskim visokoškolskim i naučnim ustanovama.