DR NENAD RAĐEVIĆ ODRŽAO PRISTUPNO PREDAVANJE

nenad radevic1

Dr Nenad Rađević je na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ održao pristupno predavanje na temu ”Struktura i klasifikacija pokreta i kretanja, manifestni i latentni prostor motorike”, 11. septembra 2019. godine.
Nakon predavanja komisija je postavila pitanja, a posebno se vodila diskusija u vezi sa faktorima motoričke efikasnosti u sportu, genetskim predispozicijama za pojedine motoričke sposobnosti i kibernetičkom modelu motoričkog funkcionisanja.

Sa zadovoljstvom je zaključeno da je kandidat uspješno održao predavanje i ispunio jedan od uslova za izbor u zvanje nastavnika docenta na Fakultetu sportskih nauka. Nenad Rađević je nosilac crnog pojasa u džudou 2. dan, kondicioni trener Rukometnog kluba Borac i istaknuti sportski radnik koji je zaposlen u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

12. septembar 2019. godine – Služba za odnose sa javnošću