AMBASADOR BIH U FRANCUSKOJ NA APEIRONU ODRŽAO PREDAVANJE

DSC_0425

– Lokalna vlast bi trebalo da aktivno kreira privlačan ambijent za ulaganje i investicije i da stalno ispituje potrebu građana, poruka je mr Bojane Kondić Panić, ambasadora Bosne i Hercegovine u Francuskoj,   koja je na Panevropskom univerzitetu 9. novembra na temu „EKONOMSKI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MFI” održala predavanje otvoreno za javnost.

Istaknuto je da se zajednice, gradovi i vlade širom svijeta sve više okreću strategijama lokalnog ekonomskog razvoja (LER) i da to predstavlja odgovor na izazove globalizacije i težnje za decentralizacijom.

– Lokalni ekonomski razvoj znači više od samo ekonomskog rasta. Promoviše učešće i lokalni dijalog, povezuje ljude i njihove resurse za bolje zapošljavanje i veći kvalitet života. Suština je u stvaranju partnerstva privatnog i javnog sektora, navela je mr Bojana Kondić Panić. Naglasila je da bi lokalna vlast trebala da kreira uslove za nastanak i razvoj biznisa te da za ove potrebe obezbijedi odličnu infrastrukturu, da smanjuje visinu poreza i stvara plodan ambijent za investicije i da razvija kulturu društveno-odgovornog poslovanja i razvoja koja mora postati obaveza svih aktera lokalne sredine.

Riječi je bilo i o projektima, kao i o značaju poslovnih zona te o čuvenom stereotipu da zone ugrožavaju poljoprivredno zemljište. Naglašeno je da se razvojem poslovnih zona zemljište racionalno koristi, jer se fabrike grupišu adekvatnim prostornim planiranjem.

U zaključnom izlaganju naglašeno je da opština mora postati lider u podsticanju ekonomskog razvoja.