ŠVEDSKI SAOBRAĆAJNI EKSPERTI ZA PREDAVANJE ODABRALI STUDENTE APEIRONA – BUDUĆE NOSIOCE PLANIRANJA SAOBRAĆAJA

DSC_0399

ŠVEDSKI SAOBRAĆAJNI EKSPERTI ZA PREDAVANJE ODABRALI STUDENTE APEIRONA – BUDUĆE NOSIOCE PLANIRANJA SAOBRAĆAJA


Michael Koucky, švedski ekspert za urbanu mobilnost studentima Saobraćajnog fakulteta Univerziteta “Apeiron” 5. novembra održao je predavanje na temu značaja razvoja biciklizma u razvijenim zemljama, sa naročitim akcentom na Göteborg iz koga je gost i došao. Intresantno je to što u ovom gradu preko 100 000 ljudi dnevno odlazi na posao biciklom i pored činjenice da godišnje ima preko 200 kišnih dana. S druge strane, gost je iz svog iskustva želio da ukaže studentima ovog studijskog programa na mogućnosti koje Banja Luka ima u ovoj oblasti, jer je grad vrlo ravne površine i naprotiv – ima preko 200 sunčanih dana godišnje. Studente Panevropskog univerziteta je odabrao iz razloga što su upravo oni budući nosioci planiranja saobraćaja i sasvim sigurno će moći doprinijeti kako boljem funkcionisanju gradske infrastrukture tako i samom smanjenju zagađenja vazduha.


Pored predavača, koji je predstavnik kompanije Koucky & partners, “Apeiron” su posjetili i njegov kolega Jacob Thaqvist te Helena Lundström i Anders Roth sa Švedskog instituta za zaštitu okoline https://www.ivl.se. Švedsku delegaciju su primili dekan i prodekan Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta “Apeiron” prof. dr Tomislav Vujinović i prof. dr Danislav Drašković te viši asistent ovog fakulteta Slavko Davidović. Švedska agencija za međunarodni razvoj SIDA finansira, a Švedska agencija za zaštitu okoline SEPA provodi projekat unapređenja u saobraćaju u BiH, putem uvođenja ekoloških zona, taksi na zagušenje saobraćaja ili promocije biciklizma putem kojeg se mogu postići značajna smanjenja u emisiji i zagađenju vazduha. Upravo ovaj projekat je finansirao dolazak tima Švedskih stručnjaka za saobraćaj i životnu okolinu u Bosni i Hercegovini, u okviru koga su održali i javno predavanje na “Apeiron” Univerzitetu.

Važno je napomenuti da je projekat IMPAQ donio četiri vrhunske stanice za mjerenje zagađenja vazduha Bosni i Hercegovini, te da je finansirao njihovo informatičko uvezivanje zajedno sa ostalim stanicama koje su već postojale u Bosni i Hercehgovini u ineraktivnu mapu. Ova mapa je vidljiva na sajtu projekta i svako jutro povlači podatke te ukazuje na dnevno poređenje indeksa kvaliteta vazduha skoro u realnom vremenu.

Više o projektu na:www.zrakubih.ba


9. novembar 2021. Godine                                                                                                                               Služba za odnose sa javnošću

Blog Attachment