POTPISAN SPORAZUM SA SVJETSKIM NAUČNIM I OBRAZOVNIM CENTROM

sankt1

„Apeiron“ i Državni univerzitet u Sankt-Peterburgu idu u zajedničke projekte. Državni univerzitet u Sankt-Peterburgu, jedan od najvećih svjetskih naučnih i obrazovnih centara i Panevropski univerzitet „Apeiron“ potpisali su sporazum o saradnji, 3. oktobra ove godine.

Cilj sporazuma je realizacija zajedničkih naučnih projekata, akademska i naučna razmjena, razmjena bibliografskih i drugih informativnih materijala.

Novi, ruski partner našeg Univerziteta jedan je i od najvećih centara ruske nauke i kulture na kojem trenutno studira više od 30 hiljada studenata, a rade dobitnici Nobelovih nagrada. Univerzitet ima bogatu istoriju i s pravom može nositi ime prvog univerziteta u Rusiji.

08. oktobar 2019. godine – Služba za odnose sa javnošću