PROFESOR SANEL JAKUPOVIĆ NOVI PROREKTOR ZA NAUČNI RAD I MEĐUNARODNU SARADNJU

Sanel1

Senat Panevropskog univerziteta „Apeiron“ imenovao je prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju – prof. dr Sanela Jakupovića, na 153. sjednici održanoj 27. septembra 2019. godine.

Blog Attachment