INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE I UNIVERZITET “APEIRON” ORGANIZUJU EDUKACIJU/SEMINAR O OPASNIM HEMIKALIJAMA

Opsne hemiklaije


INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE I UNIVERZITET “APEIRON” ORGANIZUJU EDUKACIJU/SEMINAR O OPASNIM HEMIKALIJAMA
Poštovani,


Obavještavamo Vas da JNU ”Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske” Banja Luka u saradnji sa Panevropskim univerzitetom „Apeiron“ provodi obaveznu dodatnu edukaciju/seminar o opasnim hemikalijama sa radionicom za klasifikaciju hemikalija. Dodatna edukacija/seminar se provodi u skladu sa Zakonom o hemikalijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/18), Zakonom o biocidima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/09) i Pravilnikom o programu dodatne edukacije za Savjetnika za hemikalije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/18).


Dodatna edukacija/seminar o opasnim hemikalijama sa radionicom za klasifikaciju hemikalija će se održati 05. 04. 2024. godine na Panevropskom univerzitetu Apeiron, Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka (prvi sprat). Početak seminara je u 10.30. Okvirni period trajanja dodatne edukacije sa radionicom za klasifikaciju hemikalija je oko 2,5 h. Predavači seminara su DŽejna Milaković – Ramadani, mr. ph. spec., načelnik Odjeljenja za hemikalije i biocide, Dijana Dujaković, viši stručni saradnik za hemikalije i mr Dragana Dragojlović „Alumina“ d.o.o., Zvornik, savjetnik za hemikalije.


Seminar je namijenjen savjetnicima za hemikalije koji imaju završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa minimalno 180 ECTS bodova iz oblasti prirodnih nauka, medicinskih i zdravstvenih nauka, inženjerstva i tehnologije ili poljoprivrednih nauka.


Da bi Institut odgovorio zadatku u smislu organizacije seminara, neophodno je da nam najkasnije do 27. 03. 2024. godine putem pošte, faksa (051/218-322) ili elektronske pošte (ljiljana.eric@institutzei.net) dostavite prijavu, sa svim podacima traženim u prijavi (u prilogu).


Kotizacija za učešće: 150 KM, odnosno 175,50 KM sa uračunatim PDV-om i uključuje:

  • Stručne materijale seminara,
  • Potvrdu o dodatnoj edukaciji
  • Zakuska.

Uplatu možete izvršiti na žiro račun Instituta 5620990000088958 NLB Banka, sa napomenom ”uplata kotizacije za seminar” i istu je neophodno izvršiti prije prijavljivanja na seminar. Po izvršenoj uplati će biti ispostavljena faktura.


Napominjemo da je prisustvo dodatnoj edukaciji obavezno i bez dodatne edukacije nije moguće obavljati posao savjetnika za hemikalije.


Detaljan program rada će biti dostupan na seminaru.


Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona/faksa: 051/218-322.


Uvjereni da ćete prepoznati značaj ove edukacije i prihvatiti naš poziv na saradnju, srdačno Vas pozdravljamo.
Prof. dr Predrag Ilić


Related Blogs