STUDENTI U “JELŠINGRADU” ISPITIVALI METALE I LEGURE I POSMATRALI TEHNOLOGIJE REZANJA I ZAVARIVANJA

viber_image_2023-01-18_10-44-45-057

Studenti u „Jelšingradu“ ispitivali metale i legure i posmatrali tehnologije rezanja i zavarivanja



Za studente Saobraćajnog i Fakulteta informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta „Apeiron“ organizovane su laboratorijske vježbe u livnici čelika „Jelšingrad“. Studenti su ispitivali mehaničke karakteristike metala (zatezna čvrstoća, tvrdoća i žilavost) i njihovih legura. U livnici su imali priliku da se, osim tehnologije lijevanja, upoznaju i sa tehnologijama rezanja, zavarivanja, ispitivanja kao i sa termičkom obradom.


„Vježbe su pravi primjer koji studentima jasno pokazuje primjenu teorije u praksi. Ova problematika se izučava na predmetima Materijali i tehnologije obrade, kao i u Osnovama mašinstva“, kazao je prof. dr Tomislav Vujnović koji je na pomenutim predmetima i angažovan. Profesor Vujnović podsjeća da je ovakav vid nastave predviđen nastavnim planom i programom predmeta. Studenti su imali priliku obići kompletnu fabriku i vidjeti kako funkcionišu svi pogoni.




18. januar 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs