PREDSTAVNICI AGENCIJE ZA VISOKO OBRAZOVANJE RS ODRŽALI RADIONICU NA “APEIRONU”

DSC_0030


PREDSTAVNICI AGENCIJE ZA VISOKO OBRAZOVANJE RS ODRŽALI RADIONICU NA “APEIRONU”
Mr Duška Radmanović, pomoćnik direktora za akreditaciju i međunarodnu saradnju Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i Tatjana Radaković, stručni saradnik za akreditaciju i međunarodnu saradnju na Panevropskom univerzitetu 30. juna održale su radionicu „Samoevaluacija (samovrednovanje) studijskih programa i visokoškolskih ustanova“.


Radionici su prisustvovali dekani, prodekani, voditelji studijskih programa, akademsko osoblje te tehnički sekretari fakulteta, a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa na našem Univerzitetu i pripremi za sljedeće posjete za akreditaciju studijskih programa.


„Fokus na radionici bio je priprema za izradu izvještaja o samovrednovanju po novim standardima koje je propisala Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske“ naglasila je doc. dr Živana Kljajić, rukovodilac Centra za osiguranje kvaliteta Panevropskog univerziteta.
07. jul 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs