UNIVERZITET “APEIRON” POSJETILA NJ. E. BOJANA KONDIĆ PANIĆ, NOVOIMENOVANI AMBASADOR BOSNE I HERCEGOVINE U FRANCUSKOJ

Ambasador Francuske

Ambasador Bojana Kondić Panić upoznata sa radom, planovima i međunarodnim inicijativama Panevropskog univerziteta

U petak, 15. oktobra 2021. godine Panevropski univerzitet “Apeiron” je posjetila NJ.E. Bojana Kondić Panić, novoimenovani ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Francuskoj, gdje se susrela sa rektorom Univerziteta prof. dr Sanelom Jakupovićem i dekanom Fakulteta poslovne ekonomije prof. dr Mirjanom Landikom.

Rektor Jakupović je upoznao ambasadoricu Kondić Panić o aktivnostima Panevropskog univerziteta na polju međunarodne saradnje, mobilnosti studenata i nastavnika, naučnom radu i tekućim projektima. Naglasio je da postoji potencijal za razvoj saradnje sa francuskim visokoškolskim ustanovama, te je dodao da se u izbornom programu stranog jezika na Panevropskom univerzitetu već treću školsku godinu studentima nudi i francuski jezik, kao i da akademsko osoblje Apeirona ima uspješnu saradnju sa francuskim kolegama u određenim programima.

Ambasadorica Kondić Panić je izrazila spremnost da u svome budućem radu posreduje u inicijativama visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine prema francuskim univerzitetima, uključujući i projekte koji budu inicirani sa Panevropskog univerziteta Apeiron.