POZIV za učešće na predavanju na temu „MONETARNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

obavjestenje

Pozivaju se zainteresovani studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, akademsko osoblje (nastavnici – profesori, asistenti i predavači) i druga fizička i pravna lica da aktivno učestvuju na otvorenom / javnom predavanju na temu  :


„MONETARNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”


Gost predavač je dr Dragan Jović, vanredni profesor.

Predavanje će se održati u petak, 22.oktobra 2021. godine u periodu od 11:00 – 11:45 časova na Panevropskom univerzitetu „APEIRON “ u Banja Luci, u amfiteatru univerziteta (sala A-1).


Ciljna grupa učesnika:

Studenti, akademsko osoblje, predstavnici političkih partija, preduzeća i ostali građani.

Službeni jezik predavanja: srpski (uključujući i ostale jezike naroda u BiH).

Kotizacija za učešće: besplatno (bez troškova za učesnike).

Prijava za učešće putem emaila ili telefona: marijana.r.petkovic@apeiron-edu.eu  / +387 (0)66 912 504

Kontakt osoba za prijavu: Marijana Petković, Služba za odnose sa javnošću univerziteta.