NORVEŽANI NUDE EDUKACIJE APEIRONOVIM STUDENTIMA SESTRINSTVA ZA TRŽIŠTE RADA EU

Norveška_rektor


Norvežani nude edukacije Apeironovim studentima sestrinstva za tržište rada EU
Rektor Panevropskog univerziteta “Apeiron”, prof. dr Sanel Jakupović sa svojim saradnicima juče je bio domaćin predstavnicima norveške firme “Focus care AS”.


Tommy AIversen, direktor akademije grupacije “Focus Care AS” i Vesna Forbergski, saradnica firme i asistentica na NTNU (Norwegian University of Science and Technology) predstavili su mogućnosti učešća studenata Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta “Apeiron”, studijskog programa Sestrinstvo na edukacijskim programima koji se nude u okviru “Focus care Academy”.


Norveška strana je “Apeironu” ponudila saradnju za dodatnu edukaciju studenata prvog ciklusa na završnim godinama studijskog programa Sestrinstvo i pripremu njihove osposobljenosti za aktivno učešće na tržištu rada Norveške i zemalja članica Evropske Unije kao visokoobrazovanih medicinskih sestara.


U narednom periodu su najavljeni konkretni koraci u vezi sa potpisivanjem zajedničkog sporazuma i aktiviranja saradnje, kako bi se već od septembra studentima “Apeirona” omogućilo učešće na edukacijskim programima sa norveškim partnerom.4. maj 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs