KOMPANIJA CYCLOS SYSTEMS ĆE STUDENTIMA KROZ PRAKSU OMOGUĆITI MODERNA MULIMEDIJALNA I INTERAKTIVNA NASTAVNA SREDSTVA

DSC_1145


Cyclos Systems će studentima kroz praksu omogućiti moderna multimedijalna i interaktivna nastavna sredstva
  • „Studenti će imati mogućnost da vizuelno posmatraju 3D sklopove vozila integrisano i parcijalno, kroz njihovo razlaganje, dezintegraciju, što mijenja dosadašnji laboratorijski pristup posmatranja vozila u njihovim presjecima u fizičkom smislu“, navodi dekan Saobraćajnog fakulteta Univerziteta “Apeiron”, prof. dr Danislav Drašković.


Dekan Drašković i direktor kompanije Cyclos Systems iz Banje Luke, Dragan Vučić, potpisali su sporazum o saradnji, 5. marta 2024. godine.


Saradnja će obuhvatati razvoj stručnih kompetencija i praktičnog usavršavanja studenata provođenjem prakse u Cyclos Systems, praktičnog rada i vježbi. Takođe, stručnjaci zaposleni u kompaniji koja je od juče novi partner „Apeirona“, organizovaće predavanja za naše studente. Zajedno će se raditi na projektima, organizovanju naučnih i stručnih istraživanja.


Studenti će dobiti mogućnost učenja uz nova nastavna sredstva u različitim fazama nastave:


vizuelna nastavna sredstva, audio nastavna sredstva, audio-vizuelna nastavna sredstva i pisana nastavna sredstva. Svako od navedenih se ne koristi samostalno već u kombinacjama, integracijom više nastavnih sredstava koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju stvaranje multimedijalnih sistema učenja.
6. mart 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs