MINISTRSTVO PONOVO SUFINANSIRALO PET NAUČNIH ČASOPISA
UNIVERZITETA “APEIRON”

ministarstvo


TROFEJ I ZLATNE MEDALJE STUDENTIMA “APEIRONA” NA SAJMU INOVACIJA U SARAJEVU
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske prema rješenju iz decembra 2023. godine odobrilo je finansijska sredstva za sufinansiranje pet naučnostručnih časopisa Panevropskog univerziteta „Apeiron“.


Sportske nauke i zdravlje, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review, Traffic and Transport Theory and Practice (TTTP) Journal, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, te Quality of Life časopisi su za koje je odobren novac.


Ministarstvo je u novembru prethodne godine raspisalo konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija i svi časopisi koje je Panevropski univerzitet „nominovao“, zadovoljili su kriterijume iz Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija.


Ministarstvo je i u prethodnim godinama sufinansiralo naše časopise koji se nalaze na rang listi kategorisanih časopisa u Republici Srpskoj. U prvoj kategoriji sa 31 bodom nalazi se časopis Sportske nauke i zdravlje te EMC Review i Quality of Life sa po 30 bodova.


Rang listu kategorisanih časopisa u Republici Srpskoj možete pogledati na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje: LINKMeđunarodni časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review je indeksiran u bazi podataka ESCI (WoS) – nekadašnja Thomson Reuters baza, a časopis Sportske nauke i zdravlje indeksiran je u Scopus-u i više međunarodnih citatnih baza.


Podsjećamo, na Panevropskom univerzitetu 2008. godine osnovan je Naučnoistraživački institut te sve o naučnostručnim časopisima, međunarodnim konferencijama, projektima i istraživanjima možete pogledati na stranici Instituta
25. januar 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs