AKADEMIK DRAGO BRANKOVIĆ ODRŽAO PREDAVANJA O DIDAKTICI I METODICI IZVOĐENJA NASTAVE

DSC_1294


Akademik Drago Branković održao predavanja i radionicu o didaktici i metodici izvođenja nastave
Predavanje i radionicu o didaktici i metodici izvođenja nastave na Univerzitetu „Apeiron“ 20. marta 2024. godine održao je uvaženi akademik prof. dr Drago Branković, a u organizaciji Kancelarije za osiguranje kvaliteta Univerziteta i Fakulteta pravnh nauka. Svi učesnici koji nisu prisustvovali predavanjima u amfitetatru imali su mogućnost da se uključe online putem Zoom aplikacije.


Predavanje je počelo osvrtom na didaktiku, definišući je kao nauku i umjetnost podučavanja. U svom predavanju, između ostalog, akademik Branković se bavio složenošću pedagogije, naglašavajući njenu povezanost sa 21 naučnom disciplinom.


Definisane su različite metodologije podučavanja, uključujući tradicionalne pristupe zasnovane na predavanjima, učenje usmjereno na studenta i kolaborativne tehnike, ali i moderne metode koje prate ubrzani tehnološki razvoj. Naglašena je važnost usklađivanja nastavnih metoda sa ciljevima učenja i potrebama studenata.
Banja Luka, 21. mart 2024. godina

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs