POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI-“AURIS” OMOGUĆIO PRAKTIČNU NASTAVU

DSC_0115


„APEIRON“ ŠIRI LISTU PARTNERA, A STUDENTI LISTU ZA NIZANJE NOVIH ZNANJA


Potpisan sporazum o saradnji – „Auris“ omogućio praktičnu nastavuIzmeđu Panevropskog univerziteta „Apeiron“ i Mikrokreditnog društva „Auris“ sredinom marta potpisan je sporazum o saradnji, koji će studentima „Apeirona“ omogućiti dodatnu praktičnu nastavu, volontiranje i stažiranje.


Studenti Saobraćajnog fakulteta, Fakulteta poslovne ekonomije, informacionih tehnologija i pravnih nauka Univerziteta „Apeiron“ imaju mogućnost da tokom 4 radne sedmice i u ciklusu od 80 radnih časova obave stručnu praksu u ovom mikrokreditnom društvu. Mentori će voditi evidenciju, nadzirati rad i aktivnosti studenata, kojima će se po završetku izdavati uvjerenje o obavljenoj praksi.


Univerzitet „Apeiron“ potpisao je sporazume sa oko 60 institucija, kompanija, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, koje su svoja vrata otvorila i omogućila izvođenje praktične nastave našim studentima.
Banja Luka, 21. mart 2023. godina

Služba za odnose sa javnošću
Related Blogs