PO NOVA ISKUSTVA I ZNANJA STUDENTI IŠLI U KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

Kazneno popravnizavod


PO NOVA ISKUSTVA I ZNANJA STUDENTI IŠLI U KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
Studenti III godine Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron sa profesoricom Tamarom Marić 8. maja posjetili su Kazneno-popravni zavod (KPZ) Banjaluka. Posjeta je organizovana u okviru praktičnog djela nastave iz predmeta Penologija.


Tokom cjelodnevnog obilaska studenti su upoznati sa poslovima i svakodnevnim aktivnostima koje obavljaju pripadnici zatvorske policije, Službe tretmana i ostalih zatvorskih sluzbi.


Obišli su prijemno-otpusno odjeljenje zatvora u kojem borave svi zatvorenici kada dođu na izdržavanje kazne zatvora, zdravstvenu službu, odjeljenje sa pojačanim nadzorom i intenzivnim postupanjem, samicu, zajedničke prostorije koje zatvorenici koriste kao i prostorije za posjete. Studenti su posjetili odjeljenje pritvora i Vaspitno-popravni dom za maloljetnike koji se nalazi na lokaciji KPZ Banjaluka, a u kojem mlađi maloljetnici izvršavaju vaspitne mjere.


KPZ Banja Luka, poznatiji kao “Tunjice” je ustanova zatvorenog tipa, koja se nalazi u sastavu i pod nadzorom Ministarstva pravde Republike Srpske. Na sadašnjem lokalitetu je smještena od 1982. godine sa izgrađenim objektima u skladu sa Evropskim standardima iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija.


Ovo je prilika da još jednom zahvalimo Ministarstvu pravde i Upravi KPZ Banjaluka na prilici da naši studenti kroz posjetu stiču nova znanja i iskustva.15. maj 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs