PROREKTOR SANEL JAKUPOVIĆ I AMERIČKI AMBASADOR U BIH OTVORILI 7. BIZNIS FORUM DIJASPORE – BHDIAFOR 2021

PROREKTOR SANEL JAKUPOVIĆ I AMERIČKI AMBASADOR U BIH OTVORILI 7. BIZNIS FORUM DIJASPORE-3BHDIAFOR 2021

“Pandemija “COVID 19” je usporila i zaustavila privredne aktivnosti i strana ulaganja u BiH i cijelom svijetu – izuzetak su dijasporske investicije koje se šire i ubrzavaju “, izjavio je prof.dr.Sanel Jakupović,prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju Panevropskog univerziteta Apeiron na 7. biznis forumu dijaspore BHdiaFor, održanom 14. aprila putem Zoom aplikacije.Prorektor Jakupović je i predsjednik Biznis foruma koji djeluje od 2013.godine i predstavlja najveći skup poslovne dijaspore Bosne i Hercegovine u Evropi sa 7 održanih foruma, 1500 učesnika, brojnim pozitivnim rezultatima na povezivanju i ulaganjima kao što je npr. tekući projekat Američke agencije za međunarodni razvoj USAID “Diaspora Invest”. Dodao je da je u centru ovog događaja želja za oporavkom BiH, zajedničkim radom lokalnih zajednica i njihove dijaspore. 


Udruženje “Naša perspektiva” u saradnji sa USAID organizovali su sedmi BHdiaFor, koji je otvorio Erik Nelson, američki ambasador u Bosni i Hercegovni. Nelson je naglasio da članovi dijaspore u BiH svojim ulaganjem uveliko doprinose lokalnim matičnim zajednicama – povećavaju se investicije i otvaraju nova radna mjesta.Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo kazao je da je ulaganje dijaspore u ovom kantonu najvidljivije u IT sektoru, te da će se u tom pravcu i nastaviti.


Da su Prijedor i opština Lopare najsvjetliji primjeri investicija dijaspore u svoje matične zajednice, svi učesnici bili su saglasni.


“Vrata Prijedora širom su otvorena za našu dijasporu, kao i za sve investitore” ,naglasio je na Forumu  Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.


Rado Savić, načelnik opštine Lopare naglasio je da generalno moramo biti pristupačniji dijaspori.


16. april 2021. godine – Služba za odnose sa javnošću