ODRŽANE LABORATORIJSKE VJEŽBE U LIVNICI ČELIKA JELŠINGRAD

livnica1

Za studente Saobraćajnog i Fakulteta informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta, krajem oktobra organizovane su laboratorijske vježbe u livnici čelika „Jelšingrad“. Studenti su kroz vježbe ispitivali mehaničke karakteristike metala i (zatezna čvrstoća, tvrdoća i žilavost) i njihovih legura. Imali su priliku da se, osim tehnologije lijevanja, upoznaju i sa tehnologijama rezanja, zavarivanja, ispitivanja kao i sa termičkom obradom.

„Ovo je najbolji način da studenti vide primjenu teorije u praksi, a problematika se izučava u predmetima Materijali i tehnologije obrade, kao i u Osnovama mašinstva“, kazao je Tomislav Vujnović nastavnik koji je angažovan na ovim predmetima. Dodao je i to da je ovakav vid nastave predviđen nastavnim planom i programom predmeta. Studenti su pored vježbi imali priliku obići kompletnu fabriku i vidjeti kako funkcionišu svi pogoni.

novembar 2019. g. – Služba za odnose sa javnošću