U NOVE PROJEKTE UNIVERZITET “APEIRON” IDE SA PARTNEROM IZ CRNE GORE
POTPISAN SPORAZUM SA FAKULTETOM IZ BUDVE

DSC_0964


U NOVE PROJEKTE UNIVERZITET “APEIRON” IDE SA PARTNEROM IZ CRNE GORE

Potpisan sporazum sa Fakultetom za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Budve
Između Panevropskog univerziteta “Apeiron” i Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Budve, potpisan je sporazum o saradnji, u petak, 12. maja. Prilikom posjete delegacije crnogorskog fakulteta i dekana Srđana Popovića, domaćin je bio takođe dekan Saobraćajnog fakulteta, prof. dr Danislav Drašković.


Dogovoreno je da će se saradnja razvijati u naučnim područjima i drugim oblicima djelovanja. U planu su međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika, naučnika i umjetnika, a sve u cilju razmjene iskustava u naučno – nastavnom procesu.


Sporazumom su predviđeni i zajednički rad na naučnim skupovima, simpozijumima i konferencijama, promovisanje univerzalnih akademskih vrijednosti, mobilnost nastavnika, mladih istraživača i studenata u okviru dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija te međusobna razmjena publikacija.


Provođenje reforme visokog obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivnim i punopravnim učešćem u jedinstvenom evropskom obrazovnom prostoru jedna je od tačaka koju je obuhvatio sporazum.


Podsjećamo, Panevropski univerzitet “Apeiron” broji na desetine visokoškolskih ustanova sa kojima ima potpisne sporazume o saradnji i sa kojima je do sada realizovao brojne projekte, a mnogi od njih su u planu za provođenje u predstojećem periodu.15. maj 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs