Preduzetnički menadžment

Preduzetnički menadžment
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Master ekonomije- 300 ECTS
  • Master ekonomije- 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)


DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE
  • Nina Uremović

    (Dekan Fakulteta poslovne ekonomije)

    Prof. dr Nina Uremović, rođena je 21. 09. 1983. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Udata je i majka četvoro djece. Diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerzite...