Saobraćaj i transport

Saobraćaj i transport
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

Akademska zvanja

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Saobraćaj i transport – Master saobraćaja – 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
  • Tomislav Vujinović

    (Dekan Saobraćajnog fakulteta)

    Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kr...