Saobraćaj i transport

Saobraćaj i transport
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

Akademska zvanja

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Saobraćaj i transport – Master saobraćaja – 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
  • Danislav Drašković

    (Dekan Saobraćajnog fakulteta)

    Rođen je 1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (‘’Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Re...