OBAVJEŠTENJE O PRENOSU ECTS BODOVA

Odluku o prenosu ECTS bodova možete preuzeti ovdje.