UNIVERZITET “APEIRON” I UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH POKRENULI STRUČNU EDUKACIJU ZAPOSLENIH U PRIVREDI

uino

Univerzitet “Apeiron” i Uprava za indirektno oporezivanje BiH pokrenuli stručnu edukaciju zaposlenih u privredi


Otvoren poziv za prijavu


Panevropski univerzitet “Apeiron” i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UINO BiH) pokrenuli su program stručne edukacije naprednog nivoa za zaposlene u privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini, u akademskoj 2022/2023 godini.


Predavači su renomirani eksperti, većinom stručnjaci iz UINO BiH, a dio dolazi sa Univerziteta “Apeiron” i iz inostranstva. “Nastava je modularna, tj. firme će moći da izaberu slušanje različitih modula u zavisnosti od potreba svojih zaposlenika, tako da smo s UINO kreirali ukupno 6 modula. Naša prednost se ogleda i u mogućnosti vremenskog planiranja nastave za polaznike u 4 različita ciklusa. Jedan polaznik može slušati izabrani modul(e) u jednom od odabranih vremenskih ciklusa”, naglasio je rektor Jakupović.


Predavači i polaznici baviće se vrlo aktuelnim temama kao što su PDV, akciza, carina i špedicija, IT i sistem indirektnog oporezivanja, vanjskotrgovinsko poslovanje, upravni postupak… U zavisnosti od tema i modula koje su pohađali, učesnici dobijaju sertifikat sa potpisom rektora Univerziteta, direktora UINO, te voditelja modula.


Detaljne informacije o programu edukacije, uključujući i elektronski obrazac za prijavu učesnika su dostupni na sljedećem linku:

https://apeiron-uni.eu/wp-content/uploads/edukacija/index.html