Fizioterapija

Fizioterapija
Starts from:January 19, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani fizioterapeut – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS

  • Diplomirani fizioterapeut – 240 ECTS
DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA
  • Ljiljana Stojanović Bjelić

    (Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka)

    Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertac...