NAŠ PROREKTOR IZABRAN ZA ČLANA RUKOVODSTVA ITALIJANSKE KONFEDERACIJE EVROPSKIH UDRUŽENJA PROFESIONALACA I KOMPANIJA

Sanel Jakupović, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju našeg Univerziteta krajem aprila 2021. izabran je za člana rukovodstva italijanske Konfederacije evropskih udruženja profesionalaca i kompanija čije sjedište je u Rimu.


Profesor Jakupović će u naredne četiri godine u svojstvu stranog delegata obavljati dužnost koordinatora AEPI za Bosnu i Hercegovinu.


Prof. dr Sanel Jakupović, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju Univerziteta “Apeiron”

“Ovo je rezultat zajedničkih projekata Apeirona i italijanskih partnera. Posebna zahvalnost dr.Dijegu Moskeniju, potpredsjedniku AEPI za sjevernu Italiju i bivšem počasnom konzulu Bosne i Hercegovine u Italiji”, kazao je prorektor Jakupović i dodao je prvi radni sastanak već u srijedu


Zvanično pismo AEPI – preuzmite dokument.


8. maj 2021. godine – Služba za odnose sa javnošću