POZIV ODGOVORNIM NASTAVNICIMA DA UČESTVUJU U IZVOĐENJU NASTAVE NA ENGLESKOM JEZIKU

obavjestenje

Kancelarija za međunarodnu saradnju Panevropskog univerziteta »Apeiron« Banja Luka objavljuje


POZIV
nastavnicima Panevropskog univerziteta »Apeiron« da učestvuju u izvođenju nastave na engleskom jeziku na svim studijskim programima


Univerzitet »Apeiron« stranim studentima u narednom periodu obezbijediće izvođenje konsultativne nastave na engleskom jeziku, u okviru Erasmus+ programa . »Apeiron« je prošle godine potpisao međuinstitucionalni Sporazum o razmjeni studenata i osoblja sa visokoobrazovnim institucijama u inostranstvu za period 2020-2023. godine i u skladu sa Sporazumom ali i u skladu sa  kriterijumima za akreditaciju koji se odnose na međunarodnu saradnju, Univerzitet je dužan da ponudi stranim studentima konsultativnu nastavu na engleskom jeziku.


Molimo sve odgovorne nastavnike koji žele da učestvuju u programu da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju ili da putem elektronske pošte pošalju prijavu sa nazivom predmeta koji predaju na mail adresu: cvk@apeiron-edu.eu do 25.02.2021. godine.


Banja Luka, 20. januar 2021. godine


Kancelarija za međunarodnu saradnju
Prorektor za naučno istraživački rad i međunarodnu saradnju
Prof. dr Sanel Jakupović


Poziv profesorima za ERASMUS
Prijava za izvođenje konsultativne nastave na Engleskom jeziku