UZ POMOĆ MINISTARSTVA, NOVI MOBILNI UREĐAJ ZA MJERENJE KVALITETA VODE

UZ POMOĆ MINISTARSTVA, NOVI MOBILNI UREĐAJ ZA MJERENJE KVALITETA VODE

Fakultetu zdravstvenih nauka odobreno je pet hiljada maraka za nabavku multiparametra – mobilnog uređaja za mjerenje parametara kvaliteta vode, u okviru konkursa za sufinansiranje Programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme za naučnoistraživački rad Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Ukupna nabavna vrijednost uređaja iznosi sedam hiljada maraka.


„Zahvaljujući nabavci mobilnog multiparametra studenti će biti u mogućnosti da samostalno vrše mjerenje kvaliteta voda i tako se obučavaju za pravilno uzorkovanje voda, odnosno dobijanje referentnih uzoraka što je važno sa aspekta određivanja odgovarajućeg mjesta na kojem se može vršiti analiza voda sa ovim aparatom“, kazala je prof. dr Ljiljana Stojanović Bjelić, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka.


Baza podataka koja se nalazi u uređaju omogućiće studentima da mogu statističkim metodama obraditi i prezentovati rezultate mjerenja. Uređaj se takođe može, uz nabavku dodatnih sondi još nadograditi za anlizu parametara kao što su hloridi, nitratni azot, amonijačni azot itd. U laboratoriji za ispitivanje kvaliteta voda nalaze se uređaji kao što su pH metar, spektrofotometar, posuđe i hemikalije.


Podsticaj unapređenju naučnoistraživačkog rada našem univerzitetu od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske  je i u 2020. godini bio značajan. Saobraćajnom fakultetu odobrena su sredstva za sufinansiranje naučnoistraživačkog projekta pod nazivom „Sistemsko praćenje kompozitnog indeksa bezbjednosti saobraćaja (KIBS) na područuju Republike Srpske“. U istoj godini Ministarstvo je finansijski podržalo i projekte na Fakultetu sportskih nauka Panevropskog univerziteta.


21. januar 2021. godina – Služba za odnose sa javnošću