MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA

MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA

Podsticaj unapređenju naučnoistraživačkog rada


Naučnoistraživačkom institutu Univerziteta „Apeiron“ u okviru konkursa za sufinansiranje naučnih publikacija Ministarstva  za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske krajem decembra odobreno je sedam hiljada maraka za sufinansiranje četiri naučna časopisa.


Radi se o „EMC REVIEW Časopisu za ekonomiju i tržišne komunikacije“, koji je indeksiran u bazi podataka ESCI (WoS)“ i nalazi se u prvoj kategoriji rang liste kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj. Iz iste kategorije je i naš časopis QUALITY OF LIFE. Dalje, sufinansirani su i časopisi „Sportske nauke i zdravlje“ koji je nedavno ušao u Scopus – najveću svjetsku citatnu bazu podataka i TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE –TTTP i nalaze se u drugoj kategoriji.


„Sredstva koja smo dobili jesu potvrda uspješnog, predanog i kvalitetnog naučnoisraživačkog rada. Ovom podsticaju predhodila je kategorizacija i vrednovanje časopisa kod nadležnog ministarstva. Do sada su sufinansirani „EMC REVIEW“ i „Sportske nauke i zdravlje“, a plan je da i naše ostale naučne časopise dovedemo u najbolje kategorije“, istakao je profesor doktor Sanel Jakupović, direktor Naučnoistraživačkog instituta Panevropskog univerziteta.


Podsjećamo, Ministrastvo je u istom periodu Naučnoistraživačkom institutu „Apeirona“ odobrilo pet hiljada maraka za nabavku multiparametra – mobilnog uređaja za mjerenje parametara kvaliteta vode, čija ukupna nabavna vrijednost je sedam hiljada maraka, a najveće benefite imaće studenti Fakulteta zdravstvenih nauka.


22. januar 2021. godine – Služba za odnose sa javnošću