UNIVERZITET JUŽNA BOHEMIJA NOVI PARTNER PANEVROPSKOG UNIVERZITETA

erasmus+

APEIRONU odobren projekat u okviru ERASMUS+ programa

Panevropskom univerzitetu Apeiron krajem juna 2020. godine uspješno je odobren prvi projekat u okviru ERASMUS+ programa međunarodne kreditne mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja.

Projekat će se realizovati u saradnji sa aplikantom-partnerom iz Evropske Unije – Univerzitetom Južna Bohemija u Češkim Budejovicama, Češka Republika (University of South Bohemia Faculty of Health and Social Sciences, J. Boreckeho 1167/27, 370 11 Ceské Budejovice, https://www.jcu.cz/?set_language=en).

Ova programska saradnja se odnosi na razmjenu akademskog osoblja, studenata i administrativnog osoblja i to:

  • 6 studenata, (boravak 5 mjeseci);
  • 2 administrativna radnika (boravak 7 dana);
  • 4 akademska radnika (boravak 7 dana).

Projekat će biti finansiran od strane Erasmus + programa za međunarodnu kreditnu mobilnost, a realizacija će početi u junu 2021. godine i trajati do kraja juna 2023.godine.

Međunarodna mobilnost studenata ima za cilj da poveća kapacitete, atraktivnost i međunarodnu dimenziju organizacija koje učestvuju. Međunarodne veze između institucija potpisnica biće ojačane, što će partnerima pružiti priliku da povećaju svoju vidljivost na lokalnom i globalnom nivou. I dolazni i odlazni studenti biće spremni da podijele svoja pozitivna iskustva studiranja.

Cilj ovog projekta je da se pomogne učesnicima da steknu ključne vještine, podrži njihov profesionalni razvoj i produbi razumijevanje drugih kultura. Učešće u Erasmus + programu će studentima će omogućiti bolje pozicioniranje na tržištu rada. Istraživanje je potvrdilo da poslodavci radije zapošljavaju kandidate sa međunarodnim iskustvom“, kaže Elvedina Tatarević, rukovodilac Centra za vođenje karijere Panevropskog univerziteta.

Služba za odnose sa javnošću