RUSKI KLUB „ЗДРАВСТВУЙТЕ”

ffn-2017

Sa našim studentima srednjoškolci putem kursa uče ruski jezik

Fakultet filoloških nauka prije dvije godine osnovao je Ruski klub „ЗДРАВСТВУЙТЕ”. Klub je namijenjen svima koji vole ruski jezik, rusku književnost i rusku kulturu.

Anja Matočkina, asistent na Fakultetu filoloških nauka je rukovodilac Kluba.

U martu 2019. godine studenti treće i četvrte godine Fakulteta filoloških nauka, u okviru razgovornog kluba„Здравствуйте“ održali su časove ruskog jezika u Srednjoškolskom centru “Gemit-Apeiron”. Učenici koji se do tada nisu susretali sa ruskim jezikom, naučili su neke osnovne ruske riječi i fraze, nekoliko padeža i dvije grupe glagola. Rezultat nastave jeste njihova mogućnost da se upoznaju, raspravljaju o interesima i poslovima na ruskom jeziku.

Osim toga, sami učenici su djelovali kao komisija i ocjenjivali su rad studenata kao mladih nastavnika. Na taj način su svi učesnici stekli dragocjeno iskustvo i nove impresije. Klub u narednom periodu nastavlja sa novim projektima, a sve informacije o radu i daljim kursevima možete dobiti od rukovodioca, Anje Matočkine na mail: art-and-science2007@yandex.ru

19. april 2019. godine – Služba za odnose sa javnošću