PANEVROPSKOM UNIVERZITETU „APEIRON“ POTVRĐENA AKREDITACIJA DO 2028. GODINE

Rješenje o akreditaciji

slika akreditacija2023


PANEVROPSKOM UNIVERZITETU „APEIRON“ POTVRĐENA AKREDITACIJA DO 2028. GODINEPJEŠENJE O AKREDITACIJIAgencija za visoko obrazovanje Republike Srpske – AVORS, izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“, 24. novembra 2023. godine, pod brojem 01/1.3.180-33/20. Rješenjem koje važi do novembra 2028. godine potvrđen je standard kvaliteta rada Univerziteta „Apeiron“ u odnosu na kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini te u odnosu na standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.


S obzirom na to da je Univerzitet „Apeiron“ ispunio kriterijume za akreditaciju ustanove i kriterijume za akreditaciju studijskih programa I i II ciklusa studija te standarde ESG 2015 (European Standards and Guidelines), dobio pozitivne preporuke stručnjaka komisije za izdavanje rješenja o akreditaciji Univerziteta i preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine – HEA o akreditaciji Univerziteta i studijskih programa, Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji.


Kao i do sada, akreditacija daje odgovor na pitanje zašto visoko kotiraju diplome Panevropskog univerziteta i zašto su one uspješno pozicioniranle svršene studente na domaćem i inostranom tržištu rada.


Akreditacija je pokazala i da je “Apeiron” opravdao način i pravac u kojem provodi svoju misiju.


“Apeiron” je tamo gdje su svi prestižni univerziteti starog kontinenta – u jedinstvenom prostoru evropskog visokog obrazovanja. Ovo je prostor koji je Panevropski uiverzitet, njegove diplome, studente i nastavnike uvrstio “rame uz rame” sa univerzitetima u Evropi.


Podnošenju aplikacije za akreditaciju prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija kvaliteta (ukupno šest redovnih godišnjih samoevaluacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima, Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Banja Luka, 29. novembar 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs