RIJEČ REKTORA

Poštovani studenti,

Dobro došli na Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka, akreditovanu privatnu visokoškolsku instituciju sa bogatom tradicijom i sjajnom perspektivom!


Prema svim relevantnim rangiranjima, naš univerzitet predstavlja vodeću privatnu visokoškolsku ustanovu u Republici Srpskoj, a svrstavamo se i među tri najkvalitetnije privatne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.


U svojoj uglednoj tradiciji dugoj skoro 20 godina Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka odškolovao je i podario domaćoj i međunarodnoj društvenoj zajednici veliki broj eminentnih stručnjaka u raznim oblastima za koje je matičan – ekonomiji, pravu, informatici, sportu, zdravstvu, saobraćaju i filološkim naukama.


Naši glavni ciljevi su usmjereni prema zadovoljavanju potreba naših studenata, šire akademske i društvene zajednice u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i međunarodnom okruženju, u skladu sa savremenim izazovima današnjice i budućih razvojnih perspektiva. To podrazumijeva izuzetno zalaganje akademskog i radnog osoblja Panevropskog univerziteta “APEIRON” da se osigura kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta izvršavanja primarne djelatnosti univerziteta – obrazovanja studenata, istraživanja i naučnog rada, kao i međunarodne saradnje. Fokus našeg rada će biti usmjeren na kvalitet, inovativnost i izvrsnost usluga koje proizvodi Panevropski univerzitet “APEIRON”, kako bi našim sadašnjim i budućim studentima omogućili uspješno obrazovanje, sticanje potrebnih znanja i vještina, razvoj kritičkog mišljenja i perspektive izbora radnog mjesta na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

Poštovani studenti, pozivam Vas da s visokim stepenom odgovornosti pristupite procesu Vašeg studiranja i iskoristite izuzetne prilike za usvajanje znanja koje Vam pruža Panevropski univerzitet “APEIRON” na jednom od svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa u diplomskom, master i doktorskom studiju. Izborom Panevropskog univerziteta “APEIRON” postajete dio ugledne studentske i akademske zajednice koja broji više od 3.000 studenata.

Budite ponosni što ćete postati dio Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka i doprinositi razvoju savremenog društva u zemlji i svijetu.

Dobro došli!

Prof. dr Sanel Jakupović

rektor Panevropskog univerziteta APEIRON BanjalukaObraćanje rektora povodom početka akademske 2023/24. godine

U Banjoj Luci, dana 3.oktobra 2023.godine


GOVOR PROF.DR SANELA JAKUPOVIĆA, REKTORA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“ BANJA LUKA NA SVEČANOM PRVOM ČASU ZA BRUCOŠE NA POČETKU AKADEMSKE 2023/2024 GODINE

Poštovane kolege studenti,

Dragi brucoši,


Pripala mi je izuzetna čast da vas sve skupa pozdravim i u svojstvu rektora svečano otvorim prvi nastavni čas u novoj akademskoj 2023/2024 godini na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.


U samom uvodu ovoga moga obraćanja želim da vam iskažem najsrdačniju dobrodošlicu na naš, a od danas i vaš, Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci.


Pozdravljam prisutne predstavnike matičnih fakulteta Univerziteta Apeiron – uvažene kolege dekane fakulteta koji sjede na podijumu, kao i uvažene kolege prodekane i sekretare fakulteta; pozdrav upućujemo takođe administativnom i radnom osoblju Panevropskog univerziteta Apeiron koji je prisutan na ovom svečanom skupu.


Poštovane kolege studenti, dragi brucoši, u ime osnivača, akademskog i radnog osoblja Univerziteta Apeiron želim da vam se najiskrenije zahvalim na povjerenju koje ste iskazali u vašoj odluci da vaše studiranje realizujete na našoj renomiranoj visokoškolskoj ustanovi - Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.


Kao što sam u uvodu napomenuo, danas otvaramo prvi nastavni čas u akademskoj 2023/2024 godini svečanim činom tradicionalnog okupljanja nove generacije studenata upisanih u 20 studijskih programa prvog ciklusa na 7 matičnih fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron – Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet pravnih nauka, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet sportskih nauka, Saobraćajni fakultet i Fakultet filoloških nauka.


A sada vam želim predstaviti prisutne dekane ili njihove ovlaštene predstavnike naših 7 fakulteta:
 1) Prof.dr Mirjana Landika, dekan(ica) Fakulteta poslovne ekonomije,
 2) Prof.dr. Vladimir Đurić, dekan Fakulteta pravnih nauka,
 3) Prof.dr Branko Latinović, dekan Fakulteta informacionih tehnologija,
 4) Prof.dr Ljiljana Bijelić – Stojanović, dekan(ica) Fakulteta zdravstvenih nauka,
 5) Prof.dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka,
 6) Prof.dr Danislav Drašković, dekan Saobraćajnog fakulteta i
 7) Prof.dr Katarina Laketić-Držajić, dekan(ica) Fakulteta filoloških nauka.


Zahvaljujemo našim dekanima i želimo vam reći, drage kolege studenti, da su vam vrata naših dekana, njihovih zamjenika – prodekana, kao i vrata sekretara fakulteta svakodnevno otvorena za sva pitanja u vezi realizacije vašeg studija.


Dragi brucoši, na samom početku ove akademske godine, dakle u prvim sedmicama oktobra 2023.godine, u okviru savladavanja nastavnog programa iz predmeta Akademske vještine, bićete upoznati sa ključnim informacijama o radu svih organizacionih jedinica i stručnih službi univerziteta, kao što je Sekretarijat fakulteta, Studentska služba, Centar za vođenje krijere, Kancelarija za osiguranje kvaliteta, Biblioteka i čitaonica, Služba za informaciono-tehničku podršku, i druge.


A sada bih prešao na dio izlaganja koji se odnosi na davanje ključnih informacija o radu i postignućima Univerziteta Apeiron u proteklom periodu. Ključne informacije o našem univerzitetu, dragi brucoši, dobili ste sigurno mnogo prije današnjeg dana, kada ste se razmatrali opcije o upisu vašeg studija.


Dužan sam da kao rektor Univerziteta navedem neke od najvažnijih činjenica o Univerzitetu Apeiron, prema kojma se u znatnoj mjeri razlikujemo u stepenu kvaliteta od drugih univerziteta u Republici Srpskoj, ostatku Bosne i Hercegovine i regionalnom okruženju Zapadnog Balkana, a to su:

  i. Imamo tradiciju od 20 godina uspješnog rada i djelovanja, cijeli taj period smo stalno rasli i razvijali se, unaprjeđujući kvalitet nastavnog i naučno-istraživačkog rada, te međunarodne saradnja i stručno-profesionalnih postignuća. Sve ovo je rezultiralo potvrdom kvaliteta kroz rješenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa kod nadležnih organa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;

  ii. Brojevi upisanih studenata na naš univerzitet su daleko iznad prosjeka u odnosu na sve ostale privatne visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj – s ponosom ističemo da na našem univerzitetu studira preko 2.500 aktivnih studenata, te da nastavni proces na univerzitetu vodi i upravlja preko 200 nastavnika i saradnika, od kojih su mnogi izuzetno uspješni i renomirani naučni i društveni radnici u široj zajednici.

  iii. Imamo potvrđen visok rang kvaliteta naše ustanove i studijskih programa, i u Republici Srpskoj u odnosu na sve privatne visokoškolske ustanove zauzimamo prvo mjesto, daleko ispred svih ostalih ustanova,

  iv. Imamo izuzetno bogatu međunarodnu razmjenu studenata i nastavnika u okviru ERASMUS+ programa Evropske Unije. Erasmus razmjenu ostvarujemo sa 8 država - Španijom, Bugarskom, Srbijom, Italijom, Turskom, Češkom Republikom, Slovenijom i Poljskom.

  v. Posjedujemo izuzetno bogatu ponuda on-line nastavnih sadržaja i izvora za učenje: u okviru vlastite i MS teams platforme za učenje na daljinu (DL) imamo preko 10.000 sati snimljenih video predavanja.

  vi. Jedini na prostoru cijele države realizujemo američki model nastavnih ciklusa: gdje nastavu izvodimo putem 8 ciklusa raspoređenih kroz ljetni i zimski semestar u toku jedne akademske godine. Na ovakav način omogućavamo studentima dinamično i postepeno savladavanje nastavnog plana i programa.

  vii. Studentima nudimo izuzetno kvalitetan program za obavljanje prakse: Imamo potpisane ugovore o studentskoj praksi sa više od 50 državnih ustanova i privatnih preduzeća iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

  viii. Diplome Panevropskog univerziteta Apeiron su u profesionalnoj i akademskoj zajednici prepoznate i priznate kako u zemlji tako i u inostranstvu. Na taj način povećavamo slobodu izbora rada i usavršavanja diplomiranih studenata Apeirona kroz radne, obrazovne ili naučne migracije.Sada, na početku akademske godine, želio bih studentima dati nekoliko preporuka za razmišljanje.


 1) Prvi moj prijedlog je: Pridružite se studentskoj organizaciji odnosno Studentskom parlamentu Univerziteta Apeiron. Oni koji su aktivni i uključeni u organizaciju u svoje slobodno vrijeme steći će bolje znanje i vještine tokom godina studija i, naravno, steći će prijatelje za cijeli život.

 2) Druga preporuka: Od samog početka studija upoznajte se sa dobrom praksom učenja na univerzitetu i saznajte šta je to akademska prevara. Napredak u tehnologiji donio vam je mnoštvo prilika da olakšate svoje učenje, ali zapamtite da ste na fakultet došli da učite i razvijate se. Potrebna nam je iskrenost iznad svega! Samostalno učenje je najbolji trening za vaš mozak i garancija zdravog duha. Ako ste navikli da se trudite, lakše ćete ostati na pravom putu i dalje se razvijati kasnije u životu.

 3) Treći moj prijedlog: Saznajte sve o mogućnostima Erasmus+ međunarodne mobilnosti na Univerzitetu Apeiron, kao i načinima da provedete dio vašeg studija u inostranstvu. Mogućnosti je mnogo, a studijski boravak u inostranstvu daje vam dragocjeno iskustvo za život, i izgradnju međunarodne mreže prijatelja. Osim toga, studiranje dijela vašeg studija na univerzitetima u inostranstvu pomaže vam da bolje postavite buduće ciljeve koji se odnose na vašu oblast studija.

 4) Četvrto: Budite aktivni u učionici. Istaknite se, budite zapaženi od strane vaših nastavnika. Izazovite ih, postavljajte pitanja, elaborirajte. Vjerujte mi, profesori mogu puno naučiti od vas, a vaše značajne povratne informacije pomažu da i naš univerzitet bude bolji. Najkvalitetniji dio vašeg studija se odvija u učionicama, na vježbama, praktičnoj nastavi i laboratorijama. Razgovori sa kolegama studentima i nastavnim osobljem izvan učionice – u hodniku ili radnom prostoru – takođe igraju važnu ulogu u vašem ličnom razvoju.

 5) Peto: Univerzitetska zajednica pruža jedinstveno okruženje za istraživanje i razmišljanje o samom značenju, kao i o svijetu oko nas. Kada se u društvu raspravlja o visokom obrazovanju, pojedinac je obično daleko od rasprave. Stoga želim sve vas ohrabriti da vam ovaj period u životu bude smislen. Slobodno tražite svoje interese. Razmišljajte kritički i studirajte na interdisciplinaran način. Razgovarajte i slušajte jedni druge, učenje i razumijevanje raste i u zajednici, ne samo na predavanjima. Ova zajednica je prilika da pronađete sebe, da rastete, učite i kreirate svoj vlastiti put.

 6) I na kraju, kolege studenti, zapamtite da imate glas. Ima vas puno, i kada učinite da se vaš glas čuje, moćni ste. Želim da se čujete i na fakultetu i u društvu. Hvala vam na glasu!Dragi brucoši, svjestan sam da su izazovi današnjeg vremena takvi da se svi mi skupa, a naročito vi mladi ljudi, nalazimo pod ogromnim pritiskom koji lebdi u nama i oko nas. Svjesni smo činjenica koji mogu da pritišću prosječnog današnjeg studenta: kao naprimjer da je vrijeme studiranja organičeno, da su sredstva za život niža od prosjeka i uglavnom se sastoje od kredita i pozajmica i slično.


Dakle, pritisak dolazi iz više pravaca, zbog čega želim naglasiti potrebu da posjedujemo izražen osjećaj empatije. Ljudi dolaze na univerzitet iz različitih životnih situacija, porijekla, uslova i očekivanja.

Svi mi – profesori, nastavno i istraživačko osoblje, kao i ostalo osoblje i studenti – zajedno gradimo ovu univerzitetsku zajednicu Apeirona. Izgradimo je tako što cijenimo jedni druge, slušamo i učimo jedni od drugih, dajući prostor našim i tuđim idejama, čineći ga sigurnim za svakog od njegovih članova vlastitim djelovanjem. Kada takvu kulturu i temu aktivno stvaramo u našoj zajednici, to je vidljivo i u širem društvu.


Istaknuo bih da aktivnosti učenja, istraživanja i nauke se rađaju u zajednicama. Dajmo im malo više prostora. Budimo empatični prema sebi i drugima. Budimo otvoreni – tako da naučimo više jedni o drugima, o društvu, o nauci, ali i o sebi.

Ovim riječima posebno želim dobrodošlicu svima vama divnim novim studentima u univerzitetsku zajednicu.


Takođe imam poruku i prema svim uvaženim kolegama univerzitetskim nastavnicima koji će uskoro ponovo stati ispred katedre; svima vama želim zanimljivu i uzbudljivu novu akademsku godinu. Osim što ste odlični nastavnici, pozivam vas da razmislite o tome kakav ste uzor našim studentima kao istraživači. Omogućite ovim mladim ljudima, sada našim studentima, pristup vašoj stručnosti i ponudite im inspirativne diskusije. Vi ste njihova najbolja šansa da se inspirišu istraživanjem, kako bi oni svoju budućnost povezali sa tim istraživanjima. Možda će neki od ovih divnih mladih ljudi kroz nekoliko godina započeti svoju istraživačku karijeru uz vas.

Čuvajte ih drage, kolege profesori!


Neka nova akademska godina donese novi podstrek i zamah cijeloj univerzitetskoj porodici!

Nastojaćemo svi zajedno da Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci bude sjajno mjesto za studiranje, predavanje i rad.Drage kolege, dobro nam došli ! Želim vam srećno studiranje i studentski život.

Moja vrata kao rektora biće vam uvijek otvorena.

Srdačno vas pozdravljam.


***

Prof.dr Sanel JAKUPOVIĆ

Rektor Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka

Obraćanje rektora povodom dana univerziteta

OBRAĆANJE REKTORA POVODOM GODIŠNJICE

PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“


19. godišnjica našeg Univerziteta daje nam razlog da budemo istinski ponosni. Svjesni smo da svijet ne stoji u mjestu, kreće se i sve je u pokretu. Mnogo je izazova i uzbudljivih prilika pred nama. Pridružite nam se.


Dame i gospodo,


Prije 19 godina, u Banjoj Luci osnovana je inovativna visokoškolska ustanova Panevropski univerzitet „Apeiron“. Institucija sa praktičnim i savremenim pristupom obrazovanju, koja priprema studente da se suoče sa izazovima u svijetu koji se stalno mijenja. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska su tih godina bili na početku postratne demokratske stvarnosti i tranzicije cjelokupnog društvenog sistema, uključujući i djelatnost visokog obrazovanja. U ovom teškom, prelomnom periodu naše društvene zajednice, grupa entuzijasta na čelu sa g.Darkom Uremovićem (osnivač i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta), doc. dr Sinišom Aleksićem (osnivač i direktor Univerziteta) i Kornelijom Gilh (osnivač i član Upravnog odbora Univerziteta), uz nemjerljivu podršku ansambla prestižnih univerzitetskih profesora na čelu sa akademikom prof.dr Rajkom Kuzmanovićem (predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske) - 2003. godine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju – osnovali su i pokrenuli Fakultet poslovne ekonomije, prvu članicu budućeg Panevropskog univerziteta „Apeiron“. Statutarni cilj tadašnjeg Fakulteta poslovne ekonomije bio je da pripremi studente za vođenje poslovanja u tržišnoj ekonomiji u nastajanju i da obrazuje osoblje sposobno da preuzme izazove društveno-ekonomske transformacije. Ubrzo, u skladu sa naraslim potrebama tržišta, osnivaju se Fakultet pravnih nauka i Fakultet informacionih tehnologija, a nakon registracije Univerziteta (2006.) u njegov sastav ulaze još i Fakultet sportskih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka.

Ovim članicama se pridružuju Fakultet filoloških nauka (2009.) i Saobraćajni fakultet (2013.), tako da Univerzitet trenutno broji 7 fakulteta na kojima se u režimima „in class“ i „on-line“ studiranja izvode nastavne i naučnoistraživačke aktivnosti diplomskog, master i doktorskog studija u 34 studijska programa. Našu prestižnu ustanovu godišnje pohađa u prosjeku 3.000 studenata i istraživača iz cijele zemlje, kao i iz regiona Zapadnog Balkana. U današnjoj „APEIRON GRUPACIJI“ nalaze se još i Srednjoškolski centar „Gemit-Apeiron“, Naučno-istraživački institut, Strukovna IT akademija, Centar za vođenje karijere i Agencija za posredovanje u zapošljavanju „Alumna“.


Panevropski univerzitet „Apeiron“ osnovan je kao rezultat ciljeva osnivača. To je takođe posljedica revolucionarne vizije koja se fokusirala na pomoć u implementaciji teških procesa restruktuisanja Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Proslavićemo 19. jubilej „Apeirona“ u predstojećoj akademskoj 2021/2022 godini. Ovo je važna godišnjica za cijelu našu akademsku zajednicu i dobar razlog da budemo ponosni na rezultate našega rada u protekloj godini. To je i vrijeme sumiranja i planiranja budućnosti jer kako je rekao čuveni Gete (J. W. Goethe), „onaj ko se ne kreće naprijed ide nazad“.


Danas je Panevropski univerzitet rastuća i prestižna visokoškolska ustanova, koja odgovara na savremene društveno-ekonomske izazove. U proteklom periodu pokrenuli smo studijske programe iz područja softverskog inženjerstva, multimedije i kompjuterske grafike, inženjeringa i bezbjednosti informacionih sistema. Na doktorskim studijama studenti imaju priliku da izvode naučna istraživanja na Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu poslovne ekonomije i Fakultetu filoloških nauka, dok se programi na master studiju izvode na svih sedam fakulteta koji se mogu pohvaliti savremenim i dinamičnim modularno- individualiziranim programom izvođenja nastavno-istraživačkog kurikuluma.

Nažalost i prethodna akademska godina obilježena je u znaku pandemije korona virusa koja je znatno uticala na resursni potencijal i opterećenje Univerziteta kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetano odvijanje djelatnosti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Naučili smo brzo reagovati na promjenjive okolnosti. Stalno smo se vodili sa dva glavna cilja – neophodnošću nastavka obrazovnog procesa na najvišem nivou i očuvanjem zdravlja, bezbjednosti i dobrobiti cijele akademske zajednice i osoblja. Ključ za borbu protiv širenja korona virusa bilo je aktivno praćenje globalnih obrazovnih trendova koji se stalno mijenjaju i trenutno uvođenje učenja na daljinu. Za nas to nije bila novost. Ovi postupci nam omogućavaju da ubrzamo i unaprijedimo procese koje smo već dobro poznavali. Zajedno smo preživjeli i ovu tešku godinu. Štaviše, nismo izgubili povjerenje sa kojim se radujemo budućnosti. Ovu prepreku smo uspješno savladali uz pomoć svih naših kapaciteta i efikasnim upravljanjem kriznog menadžmenta na čelu sa dekanom Fakulteta zdravstvenih nauka prof.dr Ljiljanom Bijelić Stojanović. Ponosan sam što mogu priznati da smo ostvarili svoje ciljeve.

Na žalost svih nas, naš kolektiv je, kao i cjelokupno društvo, pretpio i brojne nepovratne ljudske gubitke usljed posljedica pandemije, kojih se sa dubokim pijetetom i tugom sjećamo i kao kolektiv upućujemo izraze našeg najdubljeg saosjećanja njihovim najmilijim članovima porodice. Nadamo se da će tekuća 2022. godina donijeti kraj kriznog razdoblja iz koga ćemo izaći još snažniji i posvećeniji osnovnim postulatima čovjekovog bitisanja na Zemlji – humanizmu, solidarnosti i socijalnoj ravnoteži kako bi se očuvali trajni mir, civilizacijske vrijednosti i unaprijedio društveni poredak u svijetu.

Izuzetno smo ponosni na naš rezultat u polju međunarodne saradnje u okviru ERASMUS + programa mobilnosti nastavnika i studenata, jer smo realizovali mobilnost sa visokoškolskim ustanovama u Evropskoj Uniji (Slovenija, Češka Republika). Naše Kancelarija za međunarodnu saradnju je pojačana novim osobljem koje priprema projekte međunarodne mobilnosti i izgradnje kapaciteta u okviru ERASMUS+ programa. Važni rezultati su nastavljeni da se postižu u dobivanju i implementaciji nacionalnih naučno-istraživačkih projekata i aktivnosti u okviru programa finansiranja koje provodi Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, gdje su nam odobreni projekti za istraživanja u sportu, zdravstvenim naukama, ekonomiji, saobraćajnom inženjerstvu, i informacionim tehnologijama. Naučni časopisi i naučni skupovi pod okriljem Univerziteta su nastavili tradiciju dobivanja sredstava iz programa koje podržava nadležno nacionalno Ministarstvo, tako da možemo zaključiti da smo u području naučno-istraživačkog rada podigli nivo kvaliteta aktivnosti, što je rezultiralo i povećanjem broja dobivenih projekata kod međunarodnih i nacionalnih grantora.

Ponosimo se time što imamo sjajnu alumni zajednicu. Hiljade naših alumnista vodi svoje poslove, rade kao službenici javnih ustanova ili su zaposleni u privatnim preduzećima. Naši alumnisti su prisutni pored naše zemlje i regiona Zapadnog Balkana i širom svijeta, od Kine, Rusije, Zapadne Evrope, do Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Devetnaesta godišnjica našeg Univerziteta daje nam razlog da budemo istinski ponosni. Svjesni smo da svijet ne stoji u mjestu, kreće se i sve je u pokretu. Mnogo je izazova i uzbudljivih prilika pred nama. Pridružite nam se. I dalje želimo da pomno pratimo šta se dešava oko nas i da aktivno reagujemo i odgovaramo na potrebe poslovanja i nauke. Želimo pokazati svim ljudima da je sticanje dobrog obrazovanja neprocjenjiva vrijednost u današnje vrijeme.

Na početku 2022. godine Panevropski univerzitet „Apeiron“ je dobio izuzetnu privilegiju i čast da od strane svih javnih i privatnih univerziteta u Republici Srpskoj preuzme predsjedavanje Rektorskom konferencijom Republike Srpske (RKRS) na mandat od dvije godine. Ponosan sam što je ova čast i obaveza pripala meni kao rektoru Panevropskog univerziteta i trudiću se da nastavim tradiciji dobre saradnje i sistemske podrške razvoja visokoškolskog obrazovanja na nivou Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i šireg regiona. Koristim priliku da zahvalim svima onima koji svojim trudom, talentom ili običnom ljudskom dobrotom svakodnevno doprinose razvoju našeg Univerziteta. Želio bih da istaknem riječ “naš”. Ovo je naš zajednički rad, koji podržavaju ne samo osnivači Univerziteta, rektori i dekani, već i profesori, ostalo akademsko osoblje, administrativno osoblje, penzioneri, a posebno veliki broj studenata i diplomanata. Uvjeren sam da bez talenta, kreativnog rada i zalaganja široke grupe ljudi, ne bismo mogli stvoriti i razviti jedan od najboljih privatnih univerziteta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Svim ovim ljudima danas želim da najdublje zahvalim. Prisjetimo se sa zahvalnošću i svih onih izuzetnih članova „APEIRON“ zajednice koji više nisu među nama, a čiji je rad na ovom univerzitetu ne samo doprinio njegovom razvoju, već je promijenio i oblikovao nas koji smo imali čast učiti od njih i raditi sa njima. Tradicionalno, povodom Dana Univerziteta tri najbolja studenta će iz Fonda „Prof.dr Risto Kozomara dobiti stipendije u vidu besplatne školarine za jednu školsku godinu.

Svim studentima, akademskim radnicima, rukovodstvu, osnivačima, administrativnom i pomoćnom osoblju, penzionerima i alumnistima ponosne porodice „APEIRON“ čestitam Dan Univerziteta sa željom da živimo u miru i dobrom zdravlju, posvećeni da razvijamo i unaprjeđujemo našu zajedničku kuću, naš Panevropski univerzitet „Apeiron“.Rektor

Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka

Prof. dr Sanel Jakupović
Obraćanje rektora povodom početka akademske 2022/23. godine

U Banjoj Luci, dana 3.oktobra 2022.godine


GOVOR PROF.DR SANELA JAKUPOVIĆA, REKTORA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“ BANJA LUKA NA SVEČANOM PRVOM ČASU ZA BRUCOŠE NA POČETKU AKADEMSKE 2022/2023 GODINE


Poštovane kolegice i kolege studenti,

Dragi brucoši,

Dobrodošli na Panevropski univerzitet Apeiron sa sjedištem u Banjoj Luci i odjeljenjima u Novom Gradu i Bijeljini. Srdačan pozdrav upućujem uvaženim osnivačima univerziteta, direktoru doc.dr.Siniši Aleksiću i predsjedniku Upravnog odbora gospodinu Darku Uremoviću. Pozdrav upućujem i cijenjenim kolegama dekanima univerziteta koji se nalaze na podijumu, prodekanima, tehničkim sekretarima i cjelokupnom administativnom i radnom osoblju Panevropskog univerziteta Apeiron.


Poštovani studenti, u ime osnivača i rukovodstva univerziteta želim da iskreno zahvalim vama lično, kao i vašim roditeljima, na povjerenju koje ste hrabro i nedvojbeno iskazali u činu odluke o upisu studija na našoj renomiranoj ustanovi visokoškolskog obrazovanja - Panevropskom univerzitetu Apeiron.


Danas, ovdje - u velikom amfiteatru, otvaramo prvi nastavni čas u akademskoj 2022/2023 godini svečanim činom tradicionalnog okupljanja nove generacije studenata upisanih u 20 studijskih programa prvog ciklusa na 7 matičnih fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron – Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet pravnih nauka, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet sportskih nauka, Saobraćajni fakultet i Fakultet filoloških nauka.


Ovim putem želimo predstaviti rukovodeće osobe naših fakulteta – vrijedne i posvećene dekane Panevropskog univerziteta Apeiron:

 1. Prof.dr Mirjana Landika, dekan(ica) Fakulteta poslovne ekonomije,
 2. Prof.dr. Vladimir Đurić, dekan Fakulteta pravnih nauka (dekan Đurić je zbog spriječenosti delegirao predstavnika fakulteta, uvaženog prof.dr Ljubinka Mitrovića),
 3. Prof.dr Branko Latinović, dekan Fakulteta informacionih tehnologija,
 4. Prof.dr Ljiljana Bijelić – Stojanović, dekan(ica) Fakulteta zdravstvenih nauka,
 5. Prof.dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka,
 6. Prof.dr Tomislav Vujnović, dekan Saobraćajnog fakulteta i
 7. Prof.dr Katarina Laketić-Držajić, dekan(ica) Fakulteta filoloških nauka (dekanica Držajić je zbog spriječenosti delegirala predstavnika fakulteta, uvaženu prof.dr Slavicu Lukić).

Zahvaljujemo prisutnim dekanima i želimo vam reći, drage kolege studenti, da su vrata dekana, njihovih zamjenika – prodekana, kao i tehničkih sekretara fakulteta svakodnevno otvorena za sva pitanja u vezi realizacije aktivnosti vašeg studija. Dodatno, za pitanja tehničke realizacije nastavnih aktivnosti u odjeljenjima univerziteta u Novom Gradu i Bijeljini zaduženi su rukovodioci tih odjeljenja.


U toku prvog ciklusa zimskog semestra, dakle u prvim nedeljama nastavne godine, u okviru savladavanja nastavnih jedinica iz predmeta Akademske vještine, bićete upoznati sa cjelokupnim radom gore spomenutih, ali i ostalih organizacionih jedinica i stručnih službi univerziteta, kao što su naprimjer Studentska služba, Centar za vođenje krijere, Biblioteka i čitaonica, Služa za IT podršku, i druge.


Ko smo mi, Panevropski univerzitet Apeiron? Ključne informacije o visokoškolskoj ustanovi Apeiron ste dobili zasigurno mnogo prije današnjeg dana, kada ste se razmatrali odluku o upisu studija. Dužan sam da kao rektor navedem neke od najvažnijih činjenica o Univerzitetu Apeiron, prema kojma se razlikujemo u stepenu kvaliteta od drugih univerziteta u Republici Srpskoj, ali i ostatku Bosne i Hercegovine i regionalnom okruženju Zapadnog Balkana:

 • Tradicija od 20 godina postojanja, kontinuiranog rasta i razvoja, te podizanja kvaliteta, što je rezultiralo akreditacijom ustanove,
 • Brojevi studenata i nastavnika su iznad prosjeka u odnosu na sve ostale privatne visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj – preko 2.500 studenata aktivno u akademskoj godini, oko 200 nastavnika i saradnika,
 • Rangiranje kvaliteta: U Republici Srpskoj prvi od privatnih VŠU,
 • Aktivna međunarodna razmjena studenata i nastavnika – odlazna i dolazna u okviru EU programa ERASMUS+ i drugih programa, uključujući i programe Fakulteta filoloških nauka sa VŠU u Rusiji.
 • Najkvalitetnija ponuda izbornog programa u regionu: preko 20% izbornih predmeta u ponudi univerziteta,
 • Najkvalitetnija ponuda on-line nastavnih sadržaja i izvora učenja: u okviru DL platforme imamo preko 10.000 sati snimljenih video predavanja, MS teams platforma omogućila nastavu tokom pandemije,
 • Modularni način studiranja: Kombinovana nastava i konsultacije u režimu „in-class“ i „on-line“,
 • Unikatna struktura nastavnih ciklusa (američki model): 8 ciklusa nastave u dva semestra omogućuje postepeno savladavanje nastavnog programa, što omogućuje i dodatni broj termina ispitnih rokova u odnosu na nastavni model drugih VŠU u Republici Srpskoj i regiji,
 • Visok kvalitet ponude prakse za studente: Preko 50 državnih ustanova i privatnih kompanija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sarađuje sa Apeironom i prima studente na praksu,
 • Visok stepen priznatosti i nostrifikacija diploma Panevropskog univerziteta Apeiron u inostranstvu: što omogućuje aktivnu migraciju stručne, naučne i radne zajednice studenata i alumnista Apeirona,
 • Najniža cijena školarine u regiji: Usljed inflatornih skokova u 2022.godini nismo povećali cijenu školarine, što je prednost u odnosu na sve druge univerzitete u okruženju koji su povećali cijenu studiranja u prosjeku za 20%.

Poštovani brucoši, današnja svečanost se održava prvi put nakon dvije godine pauze usljed ograničenja koja su uzrokovana pandemijom korona virusa. I ovim putem se sa sjetom i dubokim pijetetom sjećamo svih naših studenata, članova akademske i radne zajednice univerziteta i svih naših najmilijih koji su bili žrtve pandemijske pošasti. Neka im je vječna slava i hvala.


Danas ozvaničavamo početak jednog novog doba u životu svakog od vas kolegica i kolega studenata. A, šta to u osnovi predstavlja značenje riječi student? Prema opštoj definiciji, riječ student potiče od od latinskog glagola studere: "stremiti (nečemu), interesovati se (za nešto)" i predstavlja osobu koja pohađa ustanovu višeg ili visokog obrazovanja, obično fakultet ili institut u okviru univerziteta, s ciljem sticanja višeg ili vrhunskog znanja u nekoj od oblasti nauke.


Zašto je važno studiranje i visoko obrazovanje? Obrazovanje nam daje svijest o životu oko nas, priprema nas za život, pomaže nam izgraditi mišljenja i pruža nam nove perspektive. Postoji mnogo prednosti obrazovanja koje nam ukazuju upravo na to koliko je ono bitno. Osim što nam pomaže u vlastitom razvijanju i unaprjeđivanju, pomaže nam da budemo srećniji, uspješniji i zadovoljniji sobom. Takođe, garantuje nam neku vrstu poštovanja od strane društva, daje nam stabilnost u ispunjavanju osnovnih životnih potreba. Pomaže nam da razvijemo karijeru i da ispunimo svoje snove, emancipuje nas i daje nam slobodu. Cilj visokog obrazovanja nije naučiti sve što se može naučiti samo o jednom predmetu, nego razviti sposobnost kritičkog razmišljanja i posmatranja svijeta, pripremiti mlade za budućnost i život koji ih čeka te naučiti ih kako se nositi s okolnostima u kojima se nađu.


Šta su očekivanja Panevropskog univerziteta Apeiron od vas, poštovani studenti ? Od vas očekujemo da budete duboko svjesni i odgovorni za svoju i budućnost svoje djece i budućih generacija. To ćete postizati svojim zalaganjem, trudom, radom i učenjem - savladavanjem nastavnih jedinica – gradiva iz nastavnog plana i programa gdje trebate uspješno usvajati predviđene kompetencije – znanja i vještine studijskog programa koji ste upisali.


Da li ćete i koliko prilikom studiranja biti uspješni? Taj odgovor zavisi u prvom redu od vas samih, drage kolegice i kolege brucoši, odnosno od prethodno navedenih postulata kojima je opisano značenje i ciljevi obrazovanja koje svaki student postavlja sam sebi kao svrhu i donosi odluku o intenzitetu svoga truda i posvećenosti u toku studiranja. S tim u vezi, iskustvo nam govori da će neki od vas biti manje uspješni, drugi će biti više uspješni, dok ćemo imati i izuzetno uspješne studente. Međutim, naglasio bih da je želja i namjera akademske i rukovodne zajednice Apeirona da izbjegavamo, prema našem mišljenju, pogrešno udomaćenu riječ „neuspjeh“ iz koje se izvodi pridjev imenice „neuspješan“ student. Želimo da se termin „neuspješan student“ zamjeni-supstituira sa kategorijom odnosno terminom „nedovoljno uspješan student“. Jer, shodno savremenim objašnjenjima koja izviru iz različitih naučnih disciplina – kao što su, u prvom redu, sociologija, filozofija, socijalna psihologija, pedagogija, ili opšta teorija sistema i upravljanja - i u ovom kontekstu primjene moglo bi se zaključiti da „stepen uspješnosti“ studiranja, naravno, zavisi od kompleksnih odnosa različitih faktora unutrašnje i vanjske okoline u sistemu studiranja za svaki pojedinačni slučaj, odnosno za svakog studenta ponaosob.


Prema tome, iz svega prethodno navedenog se može zaključiti da studenti u procesu studiranja prolaze različite stepene uspješnosti koji zasigurno imaju i različite smjerove i veličine, tako da će sa naše strane – profesora i rukovodstva Univerziteta Apeiron, svaki student biti tretiran kao pojedinačna „kompleksna“ individua prema kojoj ćemo, u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima, primjenjivati normirane i standardizovane metode personalizovanog rada i učenja.


Poštovani studenti, šta očekujemo od vas da bi se realizovao vaš studij i stepen uspješnosti označio kao zadovoljavajući ili izvrstan naveli smo u prethodnom izlaganju. Međutim, rekao bih da je to samo potreban uslov za upotpunjavanje kompletne misije studenta u široj društvenoj zajednici. Cijenimo da bi bilo nužno ostvariti i druge uslove koji bi se mogli označiti kao „dovoljni“ za ovu svrhu. U tom pogledu, od vas, dragi brucoči, očekujemo punu odgovornost u pogledu ponašanja i djelovanja - kako u sistemu Panevropskog univerziteta Apeiron, tako i u široj društvenoj zajednici - jer smatramo da su visokoškolske ustanove jednim dijelom i ustanove odgojnog tipa gdje bi trebalo usmjeravati mlade kolege da ispunjavaju svoju misiju u društvu.


Kolege studenti, od danas postajete zreliji ljudi samim činom sticanja statusa studenta, te se na tu činjenicu trebate navikavati i razvijati svijest o vašoj novoj ulozi u društvu. Misija i svrha studiranja nije dovoljna sama za sebe bez vaše mladalačke energije i poleta; Pozivam vas, molim i tražim da istražujete, pitate, polemišete sa profesorima i asistentima, kolegama studentima; molim vas da se uključujete u debate i dodatne obuke i instrukcije, radite na sebi i ulažete u sebe, sve sa ciljem sticanja novih kompetencija – znanja i vještina koji su prijeko potrebni današnjem društvu. Budite „tihi“ ali uporni buntovnici postojećih rješenja koja vidite kao problem i ne sputavajte vaše želje i aspiracije da takve stvari mijenjate na bolje.


Čuveni mostarski pjesnik Aleksa Šantić je za jednu savim drugačiju priliku napisao stihove poznate pjesme „Ostajte ovdje“. Cijenim da svako od nas ovdje prisutnih, a najprije vi drage mlade kolege brucoši, trebate se prisjetiti i ponovo pročitati stihove ove divne Šantićeve poezije kako bi dobili dodatnu snagu i smisao ispunjenja životne misije. U tom smislu, i ja kao rektor Univerziteta Apeiron vas pozivam da zajedno, ujedinjeni, hrabri i odlučni, ispunimo zavjet naših pokoljenja da živimo uspješno, kvalitetno, zadovoljno i srećno na našoj zemlji i djedovini i da zajedno radimo na ostvarivanju napretka naših gradova, sela, ulica i naših mikrokosmosa gdje možemo uticati na progres. U inostranstvo idite s ciljem i namjerom – evo, naprimjer, i putem naše ustanove u okviru studentskih razmjena - ali samo po nove ideje, tehnologije i iskustva, te bez obzira na dužine vaših boravaka vraćajte se u svoje zajednice i državu kako bi unijeli nove ideje i vrijednosti i učinili život vaše djece i svih ljudi boljim i kvalitetnijim!


Dozolite mi da pročitam prvi stih Šantića (Ostajte ovdje!), koji i danas, nakon više od jednog vijeka, savršeno preslikava naša razmišljanja i dileme:
„Sunce tuđeg neba, Neće vas grijat kô što ovo grije; Gorki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije.“
Dragi studenti, da li ste čuli sintagmu „Sanjajte svoje snove“? Vjerujem da je većina od vas barem jednom u životu na filmu, televiziji ili od prijatelja, roditelja, čula ovu rečenicu „sanjaj svoje snove“. Vjerujte, svjedočim i odgovorno tvrdim da se do uspjeha dolazi preko sanjanja i stalnog stremljenja ka ispunjavanju svojih snova. Jedan od živih primjera sam evo i ja ovdje, vjerujem i većina mojih kolega profesora ovdje u sali. Ali, san podrazumijeva sve ono prethodno izrečeno u mome obraćanju od kojih bih izdvojio nekoliko ključnih riječi: ciljevi, učenje, djelovanje, istraživanje, upornost, posvećenost i odlučnost. Bez ovih komponenata ni san ne može postati java i stvarnost. Imajte na umu ove ključne odrednice svakog uspjeha u životu, drage kolege. Prema tome, dragi brucoši, danas donesite čvrstu odluku da želite da uspijete u vašem putu studiranja i sticanja diplome akademskog programa na Panevropskom univerzitetu Apeiron. U toku svog studija, i pored svih poteškoća, uspona i padova, prisjetite se uvijek i iznova vašeg prvobitnog cilja i odluke – biti snažan, ne odustati i pobijediti! Samo takvi ćete biti spremni da se suočite sa stvarnošću.


Ne zaboravite s početka moga obraćanja snagu i kvalitet naše zajedničke ustanove, našeg Apeirona. Naš univerzitet Apeiron stoji na snažnoj armaturi izgrađenoj od brojnih stubova na kojima počiva ukupni kvalitet ustanove i usluga koje ona pruža. Neki od ključnih Apeironovih stubova kvaliteta su sadržani u 7 područja (7Qp – seven quality pillars):


Qp1) Kvalitet nastavnih planova i programa studijskih programa,


Qp2) Kvalitet akademskog odoblja (profesora i asistenata),


Qp3) Kvalitet organizacije i integrisanog upravljanja,


Qp4) Kvalitet naučno-istraživačkog rada i interncionalizacije,


Qp5) Kvalitet digitalizacije ustanove i procesa,


Qp6) Kvalitet saradnje sa privredom i praksom, i


Qp7) Kvalitet saradnje sa društvenom zajednicom i volonterske aktivnosti.Panevropski univerzitet Apeiron u 2023 godini obilježava 20-godišnjicu rada, značajan jubilej naše renomirane ustanove. Tim povodom apelujem da imate na umu da danas nosimo zajedničku štafetu Apeironovih generacija studenata, profesora, asistenata i radnika koji su dio sebe, svoj životni i radni vijek, ugradili u Apeiron, visokoškolsku ustanovu koja predstavlja poznati brend ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i u širem regionu Zapadnog Balkana.


Kolegice i kolege, danas je veliki dan u vašem životu. Danas postajete članovi akademske zajednice koja je globalna. Ona nije samo Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, već svjetska, sa stotinama miliona članova. Ona je univerzalna i za nju važe ista pravila u cijelom svijetu. Od vas se očekuje da svoj akademski status opravdate u svim situacijama.


Za kraj bih citirao svjetskog, bezvremenog genijalca koji potiče s naših prostora, čuvenog i neprevaziđenog Nikolu Teslu koji je, između ostalog, izrekao genijalnu misao: „Od svih sila trenja (otpora), ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva najveće zlo na svijetu“.


Drage kolege, dobro nam došli ! Želim vam srećno studiranje i studentski život.


Moja vrata kao rektora biće vam uvijek otvorena.


Srdačno vas pozdravljam.


***

Prof.dr Sanel JAKUPOVIĆ

Rektor Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja LukaObraćanje rektora povodom početka akademske 2021/22. godine

Poštovani studenti, pozivam Vas da s visokim stepenom odgovornosti pristupite procesu Vašeg studiranja i iskoristite izuzetne prilike za usvajanje znanja koje Vam pruža Panevropski univerzitet “APEIRON” na jednom od svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa u diplomskom, master i doktorskom studiju. Izborom Panevropskog univerziteta “APEIRON” postajete dio ugledne studentske i akademske zajednice koja broji više od 3.000 studenata.