KANDIDATI IZ RUSIJE, BJELORUSIJE, KOREJE, SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE PRIJAVILI SE NA NAŠ SEMINAR ZA PROFESORE RUSKOG JEZIKA

Kandidati iz Rusije, Bjelorusije, Koreje, Srbije i Bosne i Hercegovine prijavili se na naš seminar za profesore ruskog jezika


Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta «Apeiron» zajedno sa Državnim institutom ruskog jezika Puškin (Moskva) i Tambovskim institutom za stručno usavršavanje profesora ruskog jezika (Tambov) organizuje seminar za profesore ruskog jezika, koji će trajati od 15. do 22. aprila, on-line.


Najviše učesnika prijavilo se iz Rusije, njih 11, iz Koreje jedan kandidat, 1 iz Bjelorusije, 7 iz Srbije i 3 iz Bosne i Hercegovine.


Na seminaru će se diskutovati o aktuelnim pitanjim digitalne lingvodidaktike, problemima i perspektivama kombinovanog učenja, tehnologiji igara u nastavi ruskog jezika kao stranog, povećanju motivacije za učenje ruskog jezika kao stranog, ulozi digitalnih resursa u nastavi ruskog jezika kao stranog i dr.


20. april 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću