Konferencija ITeO 23. septembra 2022. godine

Najava za ITEO_slika

Uvodna tema 14. konferencije posvećena informacionim sistemima i osobama s invaliditetom


Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2022, biće održana 23. septembra (petak) 2022. godine u 11 sati.


– Prihvaćeno je 34 rada, a pored domaćih, učestvovaće istraživači iz Azerbejdžana, Kine, SAD, Ruske federacije, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore.
O primjeni geografskih informacionih sistema u analizi i mapiranju problema osoba s invaliditetom u saobraćaju na teritoriji grada Bora u uvodnom predavanju govoriće prof. dr Pavle Gladović sa tri koautora: Igorom Velićem, Vojislavom Jovićem i Ivicom Milojevićem.
Takođe, uvodni referat o prvoj ženi – programeru, „Ada Biyron“, predstaviće prof. dr Nedim Smajilović, kazao je akademik prof. dr Zoran Avramović, predsjednik Programskog odbora Konferencije i dobitnik zlatne medalje Ruske akademije nauka za doprinos elektrotehnici.


Gosti sa prestižnog univerziteta iz Bakua, iz Azerbejdžana govoriće na temu: Digital education: as a cyber-physical-social system project. Jaroslav Lupačov, učesnik koji dolazi iz SAD-a, u fokus svog naučnog rada stavio je razvoj informacionih sistema u osiguravajućim kompanijama.


Četrnaestu godinu Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ kroz organizaciju ovog naučnog skupa nastoji da upozna svoje učesnike sa uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života.


U predhodnim godinama ITeO je dao preko 500 naučno-istraživačkih radova i najbolji od njih objavljuju se u međunarodnom naučnom časpisu Univerziteta „Apeiron“ – JITA, koji je predstavio nove razvojne tehnologije i inovacije u sferi uspostavljanja informacionog društva, te promovisao razmjenu informacija i znanja u istraživačkom radu.


I ove godine pokrovitelji su Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.


Služba za odnose sa javnošću
22. septembar 2022. godina