„MORAMO IĆI U SVIJET, A JEDAN OD NAČINA SU KONFERENCIJE POPUT OVE“ PORUČIO AKADEMIK RAJKO KUZMANOVIĆ – ZAVRŠEN 14. ITEO

1

„Moramo ići u svijet, a jedan od načina su konferencije poput ove“

poručio akademik Rajko Kuzmanović


Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti otvorio ITeO


Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2022 održana je 23. septembra (petak) 2022. godine.


„Vi ste snažno ušli u svijet nauke. Ovom konferencijom otvarate i vrata svijeta. Danas posmatram učesnike domaćeg i svjetskog naučnog miljea i čvrsto sam uvjeren da ćete se iz godine u godinu konstantno razvijati. Teme kojima se bavite su teme sadašnjosti i budućnosti“, rekao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, koji je svečano otvorio Konferenciju.


Prijavljena su 64, a prihvaćena 34 naučna rada. Pored domaćih, učestvovali su istraživači iz Azerbejdžana, Kine, SAD, Ruske federacije, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore.


O primjeni geografskih informacionih sistema u analizi i mapiranju problema osoba s invaliditetom u saobraćaju na teritoriji grada Bora“ u uvodnom izlaganju govorio je prof. dr Pavle Gladović sa tri koautora: Igorom Velićem, Vojislavom Jovićem i Ivicom Milojevićem


Takođe uvodni referat, o prvoj ženi – programeru, „Ada Byron“, predstavio je prof. dr Nedim Smajilović. „Nikad prije ni jedan tako vrijedan resurs nije bio dostupan ogromnom broju ljudi po tako maloj cijeni“, naglasio je profesor Smajilović značaj IT.


Gosti sa prestižnog univerziteta iz Bakua, iz Azerbejdžana govorili su na temu: „Digital education: as a cyber-physical-social system project”. Jaroslav Lupačov, učesnik koji dolazi iz SAD-a, u fokus svog naučnog rada stavio je razvoj informacionih sistema u osiguravajućim kompanijama.


Akademik prof. dr Zoran Avramović, predsjednik Programskog odbora Konferencije i dobitnik zlatne medalje Ruske akademije nauka za doprinos elektrotehnici naglasio je da je ITeO medij za razmjenu rezultata naučnih istraživanja, kako akademske zajednice tako i privrede.


Četrnaestu godinu Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ kroz organizaciju ovog naučnog skupa nastoji da upozna svoje učesnike sa uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života.


U predhodnim godinama ITeO je dao preko 500 naučno-istraživačkih radova i najbolji od njih objavljuju se u međunarodnom naučnom časpisu Univerziteta „Apeiron“ – JITA, koji je predstavio nove razvojne tehnologije i inovacije u sferi uspostavljanja informacionog društva, te promovisao razmjenu informacija i znanja u istraživačkom radu.


I ove godine pokrovitelj je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.


23. septembar 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću